העשרת תהליך הלמידה של לומדים באמצעות מבחנים אותם הם מייצרים בעצמם

Marcos Sanchez-Elez , Inmaculada Pardines, Pablo Garcia , Guadalupe Min ˜ana . "Enhancing students' learning process through self-generated tests". Journal of Science Education & Technology , Feb. 2014, 23:15–25


השימוש בטכנולוגיות חדשות בחינוך הגבוה הדגישה באופן מפתיע נטיה של הסטודנטים להתנהג באופן פסיבי בכיתה. השתתפות ואינטראקציה של סטודנטים הם חיוניים לשיפור התוצאות האקדמיות.

מחקר זה מתאר ניסוי חינוכי המכוון לקדם את הלמידה האוטונומית על ידי דרישה מהסטודנטים ליצור שאלות בסגנון של אלה המופיעות במבחנים, המתייחסות אל תכני הקורס.

הרעיון העיקרי העומד אחר יזמה זאת, הינו, לתת לסטודנטים את התחושה וההרגשה שהם חלק ממערכת ותהליך ההערכה על ידי הכללת שאלות הסטודנטים במבחני ההערכה.

פותח סט של יישומים שהורץ בסביבה הלימודית המקוונת האוניברסיטאית כדי לתת הן בידי הסטודנטים והן בידי המרצים, כלים הדרושים ליצירת אינטראקציה טובה ביניהם. שאלות שהועלו על ידי הסטודנטים, חשופות לכל סטודנט רשום ולכל מרצה המעורב. בדרך זאת החוקרים הגבירו את מיומנויות האנליזה הביקורתית של הסטודנטים, על ידי פתרון ומציאת שגיאות אפשריות בשאלות שנשלחו על ידי חבריהם. הניסוי כלל 769 סטודנטים מ-12 קורסים שונים.

התוצאות מראות שסטודנטים שהשתתפו בצורה פעילה בניסוי רכשו יכולת ביצוע אקדמית טובה יותר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya