הערכת תכנית "אופק חדש" מנקודת המבט של מורות מתמחות

מקור וקרדיט :
 
חוה גונן , יצחק גילת, רחל שגיא.  "הערכת תכנית "אופק חדש" מנקודת המבט של מורות מתמחות" , בתוך :  מכללת לוינסקי , יום סגל חוקר – חוקרים במכללה 10 , 24 בינואר 2010
 
 
הערכת תכנית "אופק חדש" מנקודת המבט של מורות מתמחות
 
חוה גונן, ד"ר יצחק גילת וד"ר רחל שגיא
 
"אופק חדש" הוא רפורמה חדשה במערכת החינוך שמיועדת לשפר את איכות הקשר בין המורה לתלמידים, להעלות את ההישגים ולקדם את מעמד המורה. המחקר הנוכחי בחן תפיסות של מורות מתחילות כלפי רכיבי התכנית והשלכותיה על עבודת ההוראה.
 
הנתונים נאספו מ-110 מורות חדשות שהשתתפו בסדנאות הסטאז' במכללת לוינסקי לחינוך בשנת תשס"ט, 46 מהן לימדו במסגרת אופק חדש ו-64 לא לימדו במסגרת התכנית. המשיבות ענו על שאלון מובנה שכלל גם שאלה פתוחה בנוגע ליתרונות ולמגבלות של התכנית.
 
הממצאים הצביעו על רמה גבוהה למדיי של שביעות רצון כללית מההשתתפות ב"אופק חדש". התכנית נתפסה כבעלת תרומה משמעותית בשלושה היבטים - שכר, מעמד המורה והישגי התלמידים - כבר בתום השנה הראשונה לעבודה במסגרת התכנית, אם כי הערכת התרומה של השכר נתפסה כגבוהה יותר מאשר ההיבטים האחרים. עוד נמצא, שהשיפור במעמד המורה קשור לשביעות הרצון הכללית מן העבודה אך לא לכוונה להתמיד בעבודת ההוראה ואילו הערכת התרומה של התכנית להעצמת התלמידים קשורה לכוונה להתמיד בעבודת ההוראה. החיסרון השכיח של התכנית הוא ניצול חלקי של שעות השהייה בבית הספר אשר עלול ליצור עומס יתר בשל הצורך להשלים ביצוע משימות בבית. ההשוואה בין שתי הקבוצות העלתה שהמתמחות שלימדו במסגרת "אופק חדש" הביעו שביעות רצון כללית גבוהה יותר מהעבודה, דיווחו על פחות קשיים הקשורים במעמדן כמורות חדשות והביעו מחויבות גבוהה יותר להתמיד בעבודת ההוראה.
 
מן הממצאים עולות שתי המלצות: א. הגשת עזרה למורות בנוגע לניצול יעיל יותר של שעות השהייה בבית הספר. ב. בדיקת צרכים של המורות לגבי העבודה הפרטנית והתאמת ההכשרה במכללה בנושא זה על פי הצרכים שיאותרו.


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  שלום,מן הראוי היה להוסיף למחקר את המורות בעלות הוותק שהרי ששכרן לא עלה משמעותית. סוגייה זו עולה ממשפט המפתח במחקר ואני מצטט: "אם כי הערכת התרומה של השכר נתפסה כגבוהה יותר מאשר ההיבטים האחרים. עוד נמצא, שהשיפור במעמד המורה קשור לשביעות הרצון הכללית מן העבודה אך לא לכוונה להתמיד בעבודת ההוראה ואילו הערכת התרומה של התכנית להעצמת" על פניו נראה שהנטיה לשביעות רצון היא השכר שהרי אין למורות הנ"ל דבר מה להשוות. אין חולק ששכר לשעה באופק חדש ירד משמעותית.(תוספת השעות אינה עומדת בהלימה לש"ש במסגרת הישנה). נוסיף על כך מורה העובדת בדרגה 9 באופק חדש אין לה לאן להתקדם יותר בשכר.(ואוליי פועל יוצא מכך המורה לא תשתלם יותר שהרי בשכר לא יהיה שינוי בעקבות השתלמותה לא בהרחבת האופקים)לתשומת לב,יהונתן

  פורסמה ב 23/03/2010 ע״י יהונתן

  רציתי לדעת היכן ניתן לראות את השאלון

  פורסמה ב 31/01/2011 ע״י שרונה שם טוב

  השאלון מופיע בתוך דוח מחקר שנמתא ברשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך. אפשר לפנות למייל mop@macam.ac.il ולבקש אותו

  פורסמה ב 31/01/2011 ע״י יצחק גילת

  ניסיתי לשלוח בקשה לכתובת שציינת וזה נכשל כאילו הכתובת לא נכונה. כיצד ניתן בכל זאת לעיין בשאלון?תודה רבה

  פורסמה ב 31/01/2011 ע״י שרונה שם טוב
  מה דעתך?
yyya