הערכת תוצאות של הכשרת מורים: חקרי מקרים כמותיים ממוסדות טיוואנים ויפנים להכשרת מורים

מאת: Carrie Huang

Huang, Carrie; Oga-Baldwin, W. "Assessing Outcomes of Teacher Education: Quantitative Case Studies From Individual Taiwanese and Japanese Teacher Training Institutions", Asia-Pacific Education Researcher (Springer Science & Business Media B.V.), Dec2015, Vol. 24 Issue 4, p579-589.

מחקר זה מדווח על השוואה כמותית בין-לאומית של תוצאות לימודי תואר ראשון של הכשרת מורים באוניברסיטאות טייוואניות ויפניות לחינוך, בהתייחסות הן לפרספקטיבות והן לתוצאות סטודנטים במבחני הכשרה עתירי סיכונים.

מדגם של 408 סטודנטים לתארים מתקדמים ממוסד יפני להכשרת מורים ו-525 סטודנטים ממוסד טייוואני להכשרת מורים ענו על סקרים לגבי דרגת ההכנה להוראה המיוחסת להתנסות שלהם בתואר הראשון.

ניתוחי גורמים ציינו התאמה טובה עבור מודל של שלושה גורמים בשני ההקשרים, עם גורמים הכוללים הכנה עבור הבנה ויצירת אינטראקציה עם סטודנטים, הכנה עבור תכנון תכניות לימודים והוראה, והכנה לקבלת תחומי אחריות בתוך בית הספר.

ניתוח שונות רב-כיווני (MANOVA) וניתוח שונות חד-כיווני ציינו שהסטודנטים בתכנית הכשרת המורים המשתפת (cohort) הטייוואנית תפסו עצמם באופן מובהק כיותר מוכנים להוראה מאשר המדגם מהמוסד היפני.

באופן דומה, חלק גדול יותר מהמוסד הטייוואני בחר להיכנס למקצוע ההוראה. המאמר דן בהשלכות לפרקטיקה בהכשרת מורים המבוססות על הבדלים ברמת המוסד והמדיניות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

השאיפה לחינוך איכותי: הלקחים מהרפורמה בחינוך בטייוואן

לקראת התמקצעות או ביטול ההתמקצעות? הכשרת מורים במהלך ארבעים שנים: רטרוספקטיבה יפנית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya