הערכת שש תוכניות להוראת מתמטיקה בכיתות א'-ב' בבית ספר יסודי

 
חוקרים ראשיים: אברהם הרכבי, אלכס פרידלנדר, ברברה פרסקו
מרכזת הפרויקט: מרים כרמלי
צוות הפרוייקט: לאה אילני, רבקה לוי, יטי ורון
ייעוץ: רנה הרשקוביץ, צביה מרקוביץ
 
מחקר הערכה של שש תוכניות לימוד במתמטיקה בכיתות א'-ב'. מחקר ההערכה מתמקד באפיון של התוכניות השונות, בהתייחס להיבטים שונים ובתיאור הפעלתן בכיתות, במטרה לספק למורים מידע מסודר שיסייע בידיהם להחליט באופן מושכל איזו תוכנית מתאימה לדרכי ההוראה שלהם ולאוכלוסיות אותן הם מלמדים. צוות החוקרים והיועצים שכתבו את מחקר ההערכה ביקר באופן שיטתי בכיתות בהם מלמדים לפי כל אחת משש התוכניות על מנת ללמוד על הפעלתן. כמו כן, שמע צוות המחקר דעות ותובנות ממורים צעירים וממורים מנוסים ונועץ בהם ובמומחים נוספים להוראת החשבון בישראל.
 
נבדקו ונחקרו שש התוכניות הבאות:
  • "אחת שתיים ו...שלוש" ("ועוד אחת")
  • " שבילים"
  • "כשרים והקשרים"
  • "חשבון 10"
  • "משתלם בטבעיים"
  • מתמטיקה יסודית ("סינגפור")
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya