הערכת סטודנטים- ימי קורונה והזדמנויות להמשך

לוי-פלדמן, א., לוי-קרן, מ., חרמון, נ. (2020). הערכת סטודנטים- ימי קורונה והזדמנויות להמשך, סמינר הקיבוצים.

 • עם שינוי אופני ההוראה יש לשנות גם את דרכי ההערכה
 • משבר הקורונה מהווה הזדמנות לבדוק, לדייק ולהתאים את אופני ההערכה למטרות ההוראה 
 • ההערכה בודקת את הביצועים אך גם משפיעה עליהם
 • מומלץ להשתמש בכמה כלי הערכה, ולצד זה לא להכביד בהערכה שלא לצורך
 • כדאי לתת משקל בציון למטלות קטנות במהלך הקורס, או השיעור, להערכות עצמיות ולהערכות עמיתים
 • הערכה מאפשרת גם מעקב אחר סטודנטים ותמיכה בהם
 • יש להמשיג את השינויים בהוראה ובערכה ולשקף אותם לסטודנטים

אתגר הקורונה נכנס לחיי המרצים ללא הכנה מוקדמת וחייב את כולם לשינוי בהתנהלות. בתוך כך נולד הצורך בשינוי לא רק של דרכי ההוראה והלמידה אלא גם באופני הערכה חלופיים. מסמך שנשלח למרצי מכללת סמינר הקיבוצים מטעם הפקולטה לחינוך בראשות דיקנית הפקולטה ד"ר אירית לוי-פלדמן, מציע כמה עקרונות חשובים שראוי להביא בחשבון בשעת הערכת ההוראה והלמידה. לצד העקרונות הכלליים מוצגות גם מגוון דוגמאות המספקות הזדמנויות למינוף הערכות הקורסים גם בימים כתיקונם. המסמך כולל גם הצעות לכלים ספציפיים המתאימים לסוגי הערכה שונים, מוכרים ופחות מוכרים, המאפשרים לנהל את ההערכות גם באופן מקוון.

להלן עקרונות הערכה ולצדם הזדמנויות למינוף שיטות ההערכה

 1. עקרון: ההערכה מותאמת להוראה וללמידה אך גם משפיעה עליהן. שאלו את עצמכם מהן מטרות ההוראה והלמידה בקורס ומהן מטרות ההערכה ההולמות. חשוב לא להעמיס ולא להכביד בהערכה שלא לצורך, אך לצד זה לא מומלץ להסתפק בכלי הערכה אחד בלבד שכל כובד הציון יוטל עליו.

הזדמנות: זו ההזדמנות לבדוק את מטרות הקורס ומטרות ההערכה. מומלץ שההערכה תתמקד בהבנה יישום יצירתיות ועוד מיומנויות המאה ה-21 ופחות בידע.

 1. עקרון: לאחר שנעשה שינוי בתכני ההוראה, חלק הוסרו אחרים הותאמו למצב החדש, יש להתאים את ההערכה לשינוי שנערך בתכני הקורס. יש להקפיד להעריך רק את מה שנלמד בקורס.

הזדמנות: זו הזדמנות להעשיר את רפרטואר ההוראה ולבחון את ההלימה בין ההוראה, הלמידה וההערכה בקורס.

 1. עקרון: יש להניח שלאור המשבר מרצים רבים הוסיפו, ובצדק, אמצעים וכלים נוספים ומגוונים להערכה (מטלות קצרות, מטלות מקוונות וכדומה) כדי לעקוב בזמן אמת אחר הלמידה של הסטודנטים. יש לתת על כך את הדעת בהערכה ולתת להן משקל וציון בקורס. ככלל מומלץ להקטין עומס בהערכה, לחשוב על דרכים חלופיות ויצירתיות.

הזדמנות: זו הזדמנות להעשיר את רפרטואר כלי ההערכה, לגוון ולהעשיר לשם חיזוק ההוגנות והמהימנות של ההערכה, אך לא להגזים. לצד המטלות חשוב לתת לסטודנטים משוב מקדם על ביצועיהם לטובת שיפור ובכך גם לאפשר מעקב אחר התקדמותם כדי לא "לאבד" אף סטודנט.

 1. עקרון: בהתנסות מעשית- המצב החדש זימן התנסות אחרת מזו המתוכננת. חשוב לחדד ולעדכן את מחווני ההערכה בהתנסות ולהתייחס לאתגרי ההוראה מרחוק. יש להבין מה השתנה וכיצד ולהתייחס גם לציפיות שונות בין שנתונים

הזדמנות: זו הזדמנות לברר מה חשוב ומה רצוי בהתנסות המעשית, לדייק ולהדק את הציפיות ואת המחוון, ובתוך כך להתייחס לתהליכים שהסטודנט או הסטודנטית אמורים לעבור ולתוצרים המצופים. את כל זאת יש לעשות תוך התחשבות בהקשר של אי ודאות.

 1. עקרון: באם הוחלט לאפשר משוב/הערכה עצמית או הערכת עמיתים בקרב הסטודנטים, כדאי לשקול להכניסה לציון הכולל. לא חייבים לתת להערכה העצמית או הערכת העמיתים ציון; אפשר לתת משקל לעצם המאמץ.

הזדמנות: זו הזדמנות להתחיל לאמן את הסטודנטים במתן ובקבלת משוב לעמיתים ולעצמם ולהצמיד לכך משקל בציון.

 1. עקרון: המשגה ושקיפות- הנסיבות השתנו ואיתן או בעקבותיהן השתנו מרכיבים שונים של הקורס וההערכה. יש להסביר את הדברים ולשקפם לסטודנטים

הזדמנות: זו הזדמנות לבדוק את המשגת אופני ההערכה בקורס ואת אופני תיווכם. האם הדברים שוקפו לסטודנטים מבעוד מועד? האם זה נכתב בסילבוס באופן ברור? (יש לשים לב לאפשרות העדכון בפורטל המרצה למשקל שניתן לכל אחד מרכיבי ההערכה)

כלי הערכה ודוגמאות לאפשרויות יישום מקוון

 1. הכלי: מבחן בכתב. היישום: בוחן דרך המוודל, מבחן ב- Google Form, מבחן מקוון עם בדיקה מובנית- Testmose, מבחן ובוחן Wizer.me
 2. הכלי: מבחנים בעל-פה. היישום: בכל דרך ... טימס, זום וכולי.
 3. הכלי: עבודה עיונית. היישום: כתיבה אישית וטיוט מול המרצה באמצעות GoogleDocs
 4. הכלי: מטלה/תרגיל. היישום: מטלה במוודל, דף עבודה אינטראקטיבי - Wizer.me
 5. הכלי: משימת חקר/ביצוע. היישום: פוסטר אינטראקטיבי -  Thinglink Glogster, עלון מקוון -  Smore
 6. הכלי: משימה קבוצתית. היישום: מסמך שיתופי GoogleDocs, לוח שיתופי מקוון- Padlet, אפליקציה למשחקי תפקידים וסימולציות - Be To, הגשת מטלה בקבוצות דרך המוודל, תגובה בפורום מסוג: פורום Q&A (כתיבת תשובה נדרשת לצפייה בדיון), מצגת אינטראקטיבית משותפת- (Nearpod (Lesson in Nearpod
 7. הכלי: פרזנטציה. היישום: מצגת (Nearpod (Lesson in Nearpod, מצגת PowerPoint ניתן להפוך אותה לסרטון וידאו . ליצירת מצגות מעוצבות ודפי מידע-  Sway
 8. הכלי: תלקיט- פורטפוליו. היישום: תלקיט כתיבה דיגיטלי  OneDrive, מחברת דיגיטלית לתיעוד תהליכי למידה OneNote
 9. הכלי: מיפוי ידע (מיפוי מושגים). היישום: כלי ליצירת מפות חשיבה -  Mindomo
 10. הכלי: יומן למידה. היישום: כלי ליצירת בלוג אישי או קבוצתי -  Blogger, הוספת בלוג דרך המוודל
 11. הכלי: הערכה עצמית. היישום: כתיבת בלוג דרך המוודל
 12. הכלי: הערכת עמיתים. היישום: הערכת עמיתים במוודל, תכנית "רדיו" מוקלטת- יצירת פודקאסט

 

להעשרה נוספת מומלץ להיכנס לקישור הבא של היחידה לפדגוגיה דיגיטלית: https://www.youtube.com/channel/UCitlwYgUsjfusuLu0p-9snw/videos

 

לקריאה נוספת

מחקר הערכה: תלמידי תיכון ולמידה מבוססת פורטפוליו ממוחשב

העדפות ההערכה וגישות ללמידה של סטודנטים: מהי התרומה של הערכה מעצבת?

תגים דיגיטליים – הטכנולוגיה בשירות ההערכה בבתי הספר

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya