הערכת מורה ואיכות פרקטיקות פדגוגיות

Malunda, P., Onen, D., John Musaazi C. S., & Oonyu, J.  (2016). Teacher Evaluation and Quality of Pedagogical Practices, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15, 9, 118-133

המאמר סוכם ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת.

המחקר נערך באוגנדה ובו התבקשו מורים להעריך את הערכות ההוראה של מנהלים וסגניהם. במחקר השתתפו 934 מורים , 95 מנהלים ושני מפקחים. הנתונים נאספו באמצעות סקר, ראיון ותצפיות. ממצאיו תואמים למחקרים אחרים  (Orenaiya, et al., 2014, Phillips, et al., 2014) ולפיהם הערכות מורים מעצבות ומסכמות הן בעלות תפקיד משמעותי בקידום איכות ההוראה, אך אינן מתבצעות בצורה מקצועית דיה.

למאמר המלא:

הערכות מעצבות - העדר שיטות של הערכה מעצבת זה הוא בעל משמעות עמוקה להתפתחות מקצועית ולשיפור ההוראה (Papay, 2012). בבתי ספר שבהם התבצעו הערכות מעצבות הגישה לא שיקפה כוונה להתפתחות מקצועית מתמשכת ולא התייחסות לתחומים הדורשים שיפור, אלא ביטאה גישה שיפוטית או פיקוחית כלפי מורים חלשים; ואין בגישה כזאת כדי לשפר את ההוראה (OECD, 2013). ראוי לקיים הערכת מורים כדי לסייע להם להבין כיצד הם מלמדים ומה וכיצד להשתפר. ממצאי מחקר זה הראו שביצועי המורה נבחנו גם על פי ביצועי התלמידים כפי שהשתקפו בתוצאות מבחנים .(*UNEB) שימוש בתוצאות של מבחנים ארציים עשוי שלא למדוד עבודת מורים על פי סטנדרטים של פרקטיקות פדגוגיות חשובות.

לקריאה נוספת:

הבנה איכותית: מחשבות על חינוך בעקבות ויטגנשטיין

הערכת מורים מצויים ושיטות תמיכה: זווית ראיה של מורים מופתיים

הערכות מסכמות בידי מנהלים - הערכות מורים מסכמות נמצאו תורמות משמעותית להעלאת איכות ההוראה. עם זאת, ממצאי המחקר הראו שלא כל בתי הספר התיכוניים באוגנדה קיימו הערכות שנתיות כנדרש, כנראה בגלל חוסר יכולת של חלק מהמנהלים לבנות אינדיקטורים מתאימים  מטרות ותפוקות לצורך הערכה.  ראוי שמנהלים יסכימו עם מורים בכל ראשית שנה על מטרות בצוע ויתמכו ביכולות ובצורכי מורים כדי שישיגו מטרות אלה (Taylor, 2003). על מנהלים לתת למורים משוב על הערכת ביצועים כך שיבינו את מידת השגת המטרות שהוצבו ,את חוזקותיהם ואת נקודות החולשה הדורשות שיפור (Musaazi, 2006).

מסקנות והמלצות – על פי ממצאי המחקר חרף ההבנה שאיכותן של פרקטיקות פדגוגיות מעוגנת בהערכות מעצבות ובהערכות מסכמות, שני סוגי ההערכה אינם מתבצעים בצורה שיטתית וקבועה בבתי ספר תיכון באוגנדה. המלצת הכותבים היא שמנהלים וסגניהם, שהם המעריכים העיקריים של מורים בדרך כלל, יעריכו ביצועי כיתה של מורים באופן מתמיד ויספקו משוב בונה שיחזק את איכות ההוראה.

*Uganda National Examination Board

ביבליוגרפיה

Musaazi, J.C.S. (2006). Educational Planning. Principles, Tools and Applications in the Developing World. Kampala: Makerere University Printery

 

OECD (2013). Teachers for the 21st century using evaluation to improve teaching, Paris: OECD publishing

 

Orenaiya, S. A., Adenowo, E.A., Aroyeum, F.T., & Odosoga, R. (2014). School Inspection or, and Supervision Effects in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria: Where are we and where do we go? International Journal of Humanities and Social Science Invention, 3, 6, 74-80

 

Papay, J.P. (2012). Refocusing the debate: Assessing the purpose and tools of teacher evaluation. Harvard Educational Review, 82, 1, 123-141

 

Phillips, K.F., Balan, R.M., & Manko, T.P (2014). Teacher evaluation. Improving the process. Teaching and learning Journal, 7. Retrieved from: https://www.kpu.ca/sites/default/files/transformative

 

Taylor, R. (2003). An indigenous perspective on evaluations in the intercultural context: how far can one throw a more boomerang? Evaluation Journal of Australasia, 3, 2, 44-52

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Musaazi, J.C.S. (2006). Educational Planning. Principles, Tools and Applications in the Developing World. Kampala: Makerere University Printery
 
OECD (2013). Teachers for the 21st century using evaluation to improve teaching, Paris: OECD publishing
 
Orenaiya, S. A., Adenowo, E.A., Aroyeum, F.T., & Odosoga, R. (2014). School Inspection or, and Supervision Effects in Public Secondary Schools in Ogun State, Nigeria: Where are we and where do we go? International Journal of Humanities and Social Science Invention, 3, 6, 74-80
 
Papay, J.P. (2012). Refocusing the debate: Assessing the purpose and tools of teacher evaluation. Harvard Educational Review, 82, 1, 123-141
 
Phillips, K.F., Balan, R.M., & Manko, T.P (2014). Teacher evaluation. Improving the process. Teaching and learning Journal, 7. Retrieved from: https://www.kpu.ca/sites/default/files/transformative
 
Taylor, R. (2003). An indigenous perspective on evaluations in the intercultural context: how far can one throw a more boomerang? Evaluation Journal of Australasia, 3, 2, 44-52
 

yyya