הערכת השפעתה של התערבות קצרה של פעילות יוגה על דימוי הגוף ועל מצב הרוח של ילדים טרום גיל ההתבגרות

Halliwell, E. et al. (2018). Evaluating the Impact of a Brief Yoga Intervention on Preadolescents’ Body Image and Mood, Body Image, 27, 196-201

למאמר המלא

לקריאה נוספת

שרירים מוסריים: תרומת החינוך הגופני להתפתחות החברתית, לאופי האדם, לחינוך לערכים ולאושר

חינוך מקדם בריאות: חינוך מונטסורי וחינוך ולדורף (חינוך אנתרופוסופי)

יתרונותיה של היוגה לשיפור דימוי הגוף, המודעות הגופנית וההרגשה הכללית ידועים, ודומה שקיימת הסכמה על העובדה שראוי לשלבה באופן הדוק בפעילות הבית ספרית. אך אודות אופני שילוב היוגה בבתי הספר יש עדיין שאלות רבות. המחקר הנוכחי בחן את האופן בו השפיעה פעילות יוגה בת ארבעה שבועות על דימוי הגוף (הערכת הגוף ומודעות לו, מעקב אחריו) ועל מצב הרוח (השפעה חיובית ושלילית) של בנים ובנות טרום גיל ההתבגרות. ההשפעה נבחנה בשבוע שלאחר ההתערבות ובנוסף נערך מעקב במשך ששה שבועות לבחינת ההשפעה המתמשכת.

במחקר השתתפו 344 ילדים בריטים בגילאי 9-11, מתוכם כחצי (54.4%) ילדות. הילדים נבחרו מתוך ארבעה בתי ספר, כאשר פעילות היוגה "הוטלה" באופן אקראי על שניים מהם ואילו בשני בתי הספר האחרים הופעל פיקוח על מצב החינוך הגופני.

בראיה כוללת, בנות דווחו על דאגה גדולה לדימוי הגוף ועל מצב רוח שלילי יותר מאשר הבנים. באופן מפתיע, שתי הקבוצות דווחו על צמיחה בהערכת הגוף, אהבת הגוף ובמצב הרוח החיובי. במקביל כולם דווחו על ירידה במעקב או פיקוח על גופם כמו גם ירידה בתחושות שליליות מראשית הניסוי ועד לאחריו ו/או עד לאחר תקופת המעקב.

מתוך הקבוצה שהשתתפה בהתערבות של פעילות היוגה בנים ובנות כאחד העריכו את ההתערבות כחיובית מאד. רובם הביעו רצון להמשיך ולהשתתף בשיעורים נוספים. עם זאת יש לציין כי פעילות היוגה הקצרה (ארבעה שבועות) לא היתה אפקטיבית יותר מפעילות חינוך גופני רגילה המתנהלת בכיתות בכל הקשור להגדרת דימוי הגוף החיובי, הפחתת המעקב על הגוף ושיפור מצב הרוח.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya