הערכת הוראה כפרקטיקה שנויה במחלוקת: התנגדות מורים לתוכניות הערכת הוראה בנורווגיה

Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas. "Teaching evaluation as a contested practice: Teacher resistance to teaching evaluation schemes in Norway", Education Inquiry (Co-Action Publishing), Dec2015, Vol. 6 Issue 4, p375-399.

רשויות החינוך הנורווגיות שואפות שהתלמידים בחטיבות העליונות של בתי הספר יעריכו את ההוראה. אולם סוג זה של תוכנית הערכה עורר התנגדות בקרב המורים.

המטרות של מאמר זה הן להסביר את התהוות המדיניות להערכת ההוראה בנורווגיה ולחקור אילו גורמים מסבירים את התנגדות המורים לתוכניות הערכת ההוראה.

ניתוח משוואת מבניות של נתונים מסקר שנערך בקרב המורים מראה אילו גורמים קושרו מבחינה סטטיסטית עם המושג של התנגדות המורים להערכת ההוראה.

לחץ (stress) והתנגדות של מורים מקושרים באופן חיובי למטרת הפיקוח הנתפסת של הערכת ההוראה במקום להערכה עצמה. התנגדות המורים מקושרת בבירור באופן שלילי להכרה שלהם במשוב התלמידים ולתפיסה שלהם את התקשורת עם מנהיגות.

יתר על כן, הניתוח מראה נתיבים שליליים חזקים יחסית בין מטרות הפיקוח הנתפסות לגבי הערכת ההוראה לבין ההכרה במשוב התלמידים מצד אחד, ובין מטרות הפיקוח הנתפסות לגבי הערכת ההוראה לבין תפיסת תקשורת ברורה של מטרות מצד שני. ההכרה של המורים במשוב התלמידים מקושר באופן שלילי חלש ללחץ המורים.

המאמר דן בהשלכות עבור הפרקטיקה ובהשלכות עבור מחקר עתידי.

למאמר המלא

ראו גם:

סקירת מידע בנושא הערכת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya