הערכת האפקטיביות של משחק לימודי בתלת ממד על שיפור ההנעה וההישגים במתמטיקה של תלמידי חטיבת הביניים

מאת: H. Bai

Bai, H., Pan, W., Hirumi, A., & Kebritchi, M. (2012). Assessing the effectiveness of a 3-D instructional game on improving mathematics achievement and motivation of middle school students. British Journal of Educational Technology, 43(6), 993.

מחקר זה העריך את האפקטיביות של משחק תלת-ממדי במתמטיקה, DimensionM, באמצעות מערך דמוי-ניסוי הכולל קבוצת ביקורת ומבחן מקדים ומבחן אחרי.

המשתתפים היו 437 תלמידי כיתה ח'.

הכיתות הוקצו באופן רנדומלי לקבוצת ניסוי שהשתמשה במשחק DimensionM כהשלמה להוראות שניתנו בכיתה או לקבוצת ביקורת שקיבלה הוראות בכיתה ללא שימוש בפעילויות במחשב.

התוצאות הראו שמשחק ה- DimensionM הגביר את רכישת הידע המתמטי באלגברה וחיזק את ההנעה של התלמידים ללמוד. הממצאים מציעים שיישום של משחק ה- DimensionM בהוראת המתמטיקה יכול להועיל לתלמידי חטיבת הביניים בלמידת אלגברה. 

 תובנות של עורכי כתב העת לגבי המאמר הנוכחי :

מה ידוע כבר בנושא זה
* ההערכות לגבי האפקטיביות של המשחקים הלימודיים ידועות הן בקהילת אנשי המקצוע והן בקהילת החוקרים בתחום המחקר החינוכי.

מאמר זה מוסיף
* מאמר זה הוסיף לספרות על ידי הערכת האפקטיביות של המשחק הלימודי החדשני, משחק ה- DimensionM, לגבי הגדלת רכישת הידע המתמטי של תלמידי חטיבת הביניים באלגברה ולגבי חיזוק ההנעה של התלמידים ללמוד.

השלכות לגבי הפרקטיקה ו/או המדיניות
* תוצאות המחקר הציעו שהיישום של משחק ה- DimensionM בחינוך במתמטיקה יכולות להועיל ללמידת האלגברה של תלמידי חטיבת הביניים ויכולות לסייע בחיזוק ההנעה שלהם ללמוד.

ראה גם :

DimensionM - Where There's Power in Numbers

 DimensionM', a 3D Interactive Multi-Player Algebra Gameמה דעתך?

    ננ

    פורסמה ב 17/06/2020 ע״י מח
    מה דעתך?