הערכות מקוונות של סטודנטים את ההוראה: מה אנו מקריבים עבור המזמינות של הטכנולוגיה?

Risquez, Anglica; Vaughan, Elaine; Murphy, Maura. "Online student evaluations of teaching: what are we sacrificing for the affordances of technology?", Assessment & Evaluation in Higher Education, Feb2015, Vol. 40 Issue 1, p120-134.

בהקשר של דגש הולך וגובר על הבטחת איכות ההוראה, הכרחי ששיטות הערכת ההוראה של סטודנטים יהיו גם אמינות וגם ברות-ביצוע בפועל.

המאמר בוחן את השפעת שיטת הניהול של הערכת ההוראה של הסטודנטים (שיטה של מתן הערכה בכיתה באמצעות משוב בכתב לעומת מתן הערכה מחוץ לכיתה באמצעות משוב מקוון) על התוצאות.

הנתונים נאספו על פני תקופה של עשר שנים ממדגם אורך של 63,000 תשובות סטודנטים. נמצא כי קיימת השפעה לשיטת ניהול המשוב, אך היא חסרת חשיבות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya