הערכה תצפיתית של מורים: מודדים מעבר לרצוי?

Campbell, S. L., Ronfeldt, M. (2018). Observational evaluation of teachers: Measuring more than we bargained for? American Educational Research Journal, First published online: June 6th, 2018. DOI: 10.3102/0002831218776216

המאמר עוסק בשאלה: מה אנו מודדים כאשר אנו מודדים את איכות הוראתם של מורים באמצעות תצפיות? תצפיות במורים הינן חלק בלתי נפרד ממערכת הערכת המורים. המדידות כוללות לעיתים גורמים שאינם שייכים לביצועי המורים ושאינם תחת שליטתם, כגון מגדר ואף הרכב התלמידים בכיתה בה הם מלמדים. למשל, גברים ומורים אשר בכיתתם ריכוז גבוה של תלמידים ממוצא אפרו-אמריקאי או היספאני בעלי ציונים נמוכים, מקבלים בתצפיות ציונים נמוכים באופן מובהק ביחס לאוכלוסיות מורים אחרות. מטרת המחקר היא לאושש שאכן קיימות הטיות בהערכת מורים באמצעות תצפיות ושהערכת ביצועי המורים כוללת גורמים נוספים שאינם שייכים לאופן תפקודם כמורים.

המחקר נערך בארה"ב, בהשתתפות מדגם של מורים אשר נבחרו ללמד בכיתות באופן רנדומלי. באמצעות שימוש בשיטות מחקר שונות, הראו החוקרים שהבדלים בציונים שהוזכרו לעיל אינם נובעים מהבדלים ממשיים באיכות ההוראה. לפיכך, על קובעי מדיניות לשקול את ההטיות הכלולות בתוצאות הערכות מורים המבוססות על תצפיות ולשקול שינוי באופן הענקת ציונים על מנת להבטיח את הגינות חלוקתם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

הערכת הוראה כפרקטיקה שנויה במחלוקת: התנגדות מורים לתוכניות הערכת הוראה בנורווגיה

הכשרת מורים ובעלי תפקידים בהערכה ובמדידה: "משהו רקוב בממלכה"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya