הערכה של קורסים מקוונים/קורסים משולבים: ידיעה לעומת למידה

An-Chih Cheng , Michelle E. Jordan and Diane L. Schallert . "Reconsidering assessment in online/hybrid courses: Knowing versus learning", Computers & Education. 68 (Oct. 2013): p51. From Academic OneFile.

מחקר זה בוחן את ההשפעה של הערכת הדיונים המקוונים של הסטודנטים.

מערך המחקר שימש כדי להבין את הביטוי לידע וללמידה של הסטודנטים בהקשרים של "דיונים מקוונים "רגילים" לעומת דיונים מקוונים "במבחן הסופי".

הממצאים הציעו שלהערכה הייתה השפעה על האופן שבו הסטודנטים יצרו אינטראקציה באופן מקוון; ושידיעה ולמידה הן קונסטרוקטים קשורים אך מובחנים, בעלי קורלציה בתוך כל הקשר של כתיבה, מופרדים על פני ההקשרים, ומבוצעות בצורה שונה כפונקציה של תפיסות הסטודנטים את הדרישות האקדמיות.

החוקרים דנים במגבלות של ההערכה המסורתית, מציעים גישה חלופית, ומסכמים בהצעות מעשיות עבור מנחים של קורס מקוון/משולב.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya