הערכה של למידה מתוקשבת: מבחר מקורות מידע

 מקור וקרדיט : מיט"ל , עלון משאבי מידע ללמידה מתוקשבת , עלון מס' 61 , מאי 2004 .

 A Framework for the Evaluation of E-Learning 

 סקירה מקיפה של שיטות הערכה ודו"חות הערכה בתחום הלמידה המתוקשבת והצעה למסגרת הערכה מומלצת  לתחום זה. נכתב ע"י מומחי הערכה המתמצאים היטב בזירת הלמידה המתוקשבת בקהילייה האירופית.

Evaluating the Effectiveness of E-Learning Strategies for Small and Medium Enterprises 

מדדים והיבטים שונים התורמים להערכת אפקטיביות של למידה מתוקשבת: היבטים ארגוניים, פדגוגיים, טכנולוגיים ואחרים.

Total Quality Management Strategic Plan for Distance Course Development 

חקר מקרה: עבודתה של ועדה שהוקמה בNortheastern State University  באוקלהומה כדי לקבוע קריטריונים אחידים  להערכת איכותם של קורסים מתוקשבים סינכרוניים וא-סינכרוניים. המאמר מתאר את שלבי העבודה, מקורות המידע של  הועדה ואת הקריטריונים ושאלוני ההערכה שנוסחו בסופו.

Classroom assessment in web-based instructional environment: instructors' experience. 

מחקר שמטרתו לבדוק מהן שיטות ההערכה המתאימות להערכת קורסים מתוקשבים. הנחת היסוד היא, שפרקטיקת הוראה חדשה מחייבת שינוי מקביל בשיטות ההערכה. נקודת המוצא לגיבוש ההערכה היא ההתנסות המעשית של מדריך הקורס/המרצה. 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya