הערכה של למידה מקוונת (e-learning)

Hedberg, John G . . "Evaluating e-learning - By Rob Philips et al", British Journal of Educational Technology 45.2 (Mar 2014): E10-E10.


ספר זה מבקש להפוך את הגישות ללמידה מקוונת (e-learning )  ליעילות באופן שתכנון המשאב המקוון (e-resource) מוערך ונתמך בצורה מתאימה על ידי הוכחה.

חשיבות המשימה הולכת וגוברת ככל שההשכלה הגבוהה מציעה יותר ויותר קורסים בשיטות למידה משולבות של למידה פנים אל פנים ולמידה מקוונת לקבוצות של לומדים בקמפוס ומחוץ לו.

הספר מבוסס על ההבטחה שההוכחה מוגדרת ונאספת בצורה מתאימה, ומשמשת כדי לשפר את תוצאות הלמידה.

הספר בנוי משלושה חלקים עיקריים.
החלק הראשון מתאר את ההקשר של למידה מקוונת ואת התפקיד המרכזי שיש למורה כמעריך של למידה כזו.

החלק השני חוקר את הסוגיות התיאורטיות לגבי ההערכה וכיצד ניתן להבדיל אותה מהמחקר.

החלק האחרון מספק מספר דוגמאות המקיפות את יוזמת ההערכה של למידה מתוקשבת .

בחלק זה, נראה כי המוקד של הספר הוא להרחיב ולחקור לא רק את הפרספקטיבה של המורה היחיד אלא את הניהול הכולל של הפרויקטים  ללמידה מקוונת ואת הפעלתן של חלק מהשיטות צורכות הזמן, כגון: גישות איכותניות לניתוח טקסט באופן מעמיק.

הספר מציג מספר רעיונות הפופולריים בספרות ההערכה בשנים האחרונות, שאינם נכללים תמיד נכללים בקורסי ההערכה הרשמיים.
רעיונות מעין אלה כוללים מחקר תכנון, שבו הגישה לתכנון וההוכחה לקבלת החלטות לגבי הבחירה המתאימה באפשרויות הלמידה נעשות תוך שימוש בהוכחה משכנעת יותר מאשר תוך שימוש במה שמועיל.

הוא גם מציע מקורות נתונים חדשים שהם חלק מקבוצה הולכת וגדלה של כלים שהתייחסו לניתוחים של למידה מקוונת , נתונים מתוך מערכות שנתפסו על ידי הכלים שנתמכים במחשב שהופעלו בהקשרים של למידה מקוונת.

ספר זה מומלץ למרצים רבים שמאותגרים על ידי התפקיד המודרני של הערכה ושיפור פדגוגיות הלמידה המקוונת שלהם.
הספר מספק רשימות רבות לביקורת ומציע נתונים ומטריצות של שאלות להערכה.

קישור להוצאת הספרים
הסקירה המלאה

ראה גם:

הערכה של קורסים מקוונים/קורסים משולבים: ידיעה לעומת למידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya