הערכה של הכריזמה כגורם בהוראה אפקטיבית

Yun-Chen, Huang; Shu-Hui, Lin. "Assessment of Charisma as a Factor in Effective Teaching", Journal of Educational Technology & Society 17.2 (2014): 284-295.

מחקר זה זיהה שהמאפיינים של המורה הם אינדיקטורים של כריזמת הוראה ואז פיתח שאלון להערכת הוראה בהתבסס על אינדיקטורים אלה.

הניתוח הסתכם באינוונטר של כריזמת הוראה בכיתה במכללה, בן 23 פריטים, הכולל ארבעה גורמים: ידע, תכונות אופי, טכניקות הוראה והומור.

בניגוד לשאלון ששימש בהרחבה מוסדות להשכלה גבוהה בטייוואן והתמקד בעיקר בהערכת העמדה או שיטת ההוראה של המורה, המדד החדש מאפשר לסטודנטים במכללה להעריך את ההוראה של המורה במונחים של הכריזמה שלו.

היתרון של מכשיר זה הוא שהוא כולל מספר פריטים מועט ועל כן קל להעביר אותו ולהשלימו.

הוא מסתכם בקבלת אחוזי תגובה טובים מהסטודנטים והניתוח פשוט, מאחר שהציונים הניתנים בפריטים מסתכמים באופן פשוט לצורך קבלת הציונים הנפרדים.

התוצאות יכולות לשמש כבסיס עבור מורים לצורך שיפור המיומנויות או האיכויות הללו, ועשוי לספק מסגרת כדי לסייע למורים להגביר את יעילות ההוראה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

מורים נהדרים לא מלמדים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya