הערכה של החינוך המתמטי בבית הספר – נייר עמדה

מאת: מנור

מקור: מנור, מרכז מורים ארצי למתמטיקה

נקודת המוצא היא שהערכה במתמטיקה צריכה להיות חלק בלתי נפרד מתהליך הלימוד, הן ברמת התלמידים והן ברמה הבית-ספרית. מחקרים מצביעים על כך שהערכה מעצבת המתבצעת כחלק בלתי נפרד מתהליך הלימוד תורמת ללומד ומקדמת אותו (NCTM, 2000).

הפרק נשען על גישות הרווחות כיום בקרב קהילת העוסקים בחינוך המתמטי בארץ ובעולם (ראה רשימת המקורות), אשר במרכזן עומדים העקרונות הבאים:

 • ההערכה צריכה להתמקד במתמטיקה ראויה, שתלמידים אמורים לדעת ולהיות מסוגלים "לעשות" ולשקף את תהליכי הלימוד שהלומד עבר;
 • ההערכה צריכה לקדם את למידת המתמטיקה;
 • ההערכה צריכה להיות מותאמת להבדלים בין התלמידים;
 • ההערכה צריכה להישען על מגוון מקורות וכלים;
 • ההערכה צריכה לשקף את השגת היעדים של החינוך המתמטי ברמת בית הספר.

בפרק יש התייחסות נפרדת להערכת תלמידים במתמטיקה (סעיף 2) ולהערכת הוראת המתמטיקה בבית הספר (סעיף 3). בהקשר לתלמידים, בצד ההתייחסות לדרכי ההערכה הרווחות כיום מובאות הצעות לשינויים שיכולים להביא לשיפור ולקידום הלמידה. בהקשר להוראת המתמטיקה בבית הספר, מובאת הצעה לתכנית כוללת להערכת החינוך המתמטי ברמה בית-ספרית, שמטרתה ליצור מנגנון מבוקר שיביא ללמידה ברמה המערכתית.


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  הקישור למקור לא עובד

  פורסמה ב 05/10/2021 ע״י שרית קובלר
  מה דעתך?
yyya