הערכה קוגניטיבית ואפקטיבית ליחידת לימוד בנושא "מיקרואורגניזמים" בגישת STS לכיתה ט'

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה

המחקר כלל כתיבת יחידת לימוד בנושא הכוללת 15 פרקים ובהם משימות לימודיות יחידניות ושיתופיות. תשומת לב מיוחדת הוקדשה לגיוון דרכי ההוראה-למידה ולשילוב אינטרדיסציפלינרי: ניסויי מעבדה בקבוצות, קריאת קטע מדעי, צפייה בסרט וידיאו, סיורים, משחק תפקידים, לימוד בקבוצות ג'יקסו וחקר נושאים במאגרי מידע.

אוכלוסיית המחקר כללה 91 תלמידי כיתות ט' (שתי כיתות רגילות וכיתת מחוננים) מבתי ספר ערביים בצפון הארץ. כלי המחקר כללו: ניתוח תיקי פורטפוליו, ראיונות חצי מובנים, תצפיות בשיעורים ושאלונים.

הממצאים העיקריים הראו שיפור משמעותי ומובהק בידע הקוגניטיבי והמטה-קוגניטיבי של התלמידים, עלייה מובהקת במוטיבציה שהשתקפה בהנאה, בעניין וברצון להמשיך ללמוד נושא זה בעתיד, שיפור בעמדות כלפי איכות הסביבה והשלום. התערבות זו בעמדות התלמידים כלפי נושאים חברתיים נעשתה מבלי להזניח נושאים מדעיים וטכנולוגיים ולפגוע בידע החשוב לאוריינות המדעית הנדרשת מתלמידים בתקופה זו.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya