הערכה עצמית בכתה הגלובלית

מקור:

Self-Evaluation in the Global Classroom
London: Routledge Falmer, 2003

על הספר:

הערכה של תהליכי למידה בכיתות לימוד באירופה כפי שהתבצעה ע"י סטודנטים לחינוך ולהוראה ותלמידי תיכון ממדינות אחרות. נבחנו מערכות החינוך באנגליה, שבדיה, יפאן, גרמניה, הרפובליקה הצ'כית, דרום אפריקה ודרום קוריאה. הספר מציג זוויות ראייה בלתי אמצעיות לתהליכי למידה כפי שאובחנו ע"י תצפיות של משלחת סטודנטים, תלמידי תיכון ומורים שהגיעה ממדינות אחרות, כגון יפאן, הודו אנגליה, סין, הונג קונג, גרמניה, שבדיה ועוד. מדובר על הערכה עצמית Self-evaluation)) שנעשתה במשותף ע"י חברי המשלחת והכיתות הנצפות, כל אלו באמצעות שיטות מחקר איכותניות. (שאלונים, תצפיות, ראיונות קבוצתיים).

בכל אחד מבתי הספר הנצפים שהו חברי המשלחת בין חודש לחמישה שבועות מממצאי הספר מציגים את השונות בין כיתות הלימוד בעולם לא דרך הפריזמה של מבחני הישגים אלא מתוך תצפיות קרובות על התהליכים המתחוללים בכיתות הלימוד בכל אחת מן המדינות הנ"ל. עצם העובדה כי חלק מהתצפיות בוצעו ע"י תלמידי תיכון, כלומר עמיתים ממדינות אחרות סייעה רבות ביצירת קולגיאליות והשגת מידע מעמיק ובלתי אמצעי. במשלחת היו חברים גם מורים וותיקים ומנהלי בתי ספר ובפרקי הספר הם מציגים את ממצאי ההערכה שלהם. קרוב לשנה הקדישו חברי המשלחת לביקורים ותצפיות בכל אחד מבתי הספר במדינות השונות. כל חברי המשלחת נפגשו בסיכום הביקורים בביה"ס לחינוך באוניברסיטת קמברידג' שם ניתחו במהלך הכנס (יוני 2002) ניתחו את הממצאים וערכו השוואות בין שיטות ההוראה והלימוד השונות שראו במדינות הנסקרות. הספר מציג את הפרופילים של הכיתות בכל אחת מן המדינות. פרקי הספר עצמם נכתבו ברובם ע"י המחברים, מאוניברסיטת קמברידג', כאשר כל פרק הוא ניתוח השוואתי בין כל בל בתי הספר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya