הערכה עבור למידה וקהילות למידה של מורים: התנסויות של מורים בבריטניה

Hargreaves, E. (2013). Assessment for learning and Teacher Learning Communities: UK teachers’ experiences. Teaching Education, 24(3), 327-344.


במאמר זה, המחברת חוקרת את ההתנסויות של מורים בארבעה בתי ספר תיכוניים בלונדון שהשתתפו בקהילות למידה למורים, שהוגדרו כפגישות שבהן הלמידה המקצועית נתמכה כאשר הם למדו על הערכה עבור למידה (Assessment for Learning (AfL)).

הטענה לגבי קהילות אלה היא שהן מובילות לשיפורים בהוראה ובלמידה, במקום שבו דבקים בעקרונות התכנון הבאים:
במקום שבו המנהיגים מכבדים ומעריכים את הצורך שזוהה על ידי המשתתפים כבעל חשיבות עבורם; הם מבוססי בית ספר וחיוניים לפעולות של בית הספר; יש שיתוף פעולה בין המורים; ויש תשומה מתוך בית הספר ומעבר לכך כדי לתמוך בלמידה התיאורטית והמעשית של המורים.

הממצאים מפרויקט מחקר זה מציעים שכדי להפיק תועלות מקהילות הלמידה של מורים יש להתייחס למגבלות באופן ספציפי: קהילות שנכפו על המורים; קהילות שלא התאימו באופן מספיק למחויבויות אחרות בתוך בית הספר; היכן שהמנהלים נתנו יותר מדי הנחיות; היכן שתבניות הפגישה הוצמדו בחוסר גמישות; והיכן שהפרקטיקה הודגשה על חשבון התיאוריות.

המסקנה של החוקרים היא שקהילות למידה עבור מורים והערכה עבור למידה מסתמכות בהצלחתן על רפלקציה ביקורתית בין המשתתפים בהם, שניתן לעכבה אם מיישמים את המגבלות שלעיל.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

השיח כמעגל חקירה: הערכת שיח פדגוגי בקהילת למידה מקצועית בית-ספרית במיטבה

קהילות של למידה מקצועית ובתי ספר בסינגפור: התפתחות מקצועית של מורים ומנהיגות בית ספרית במערכת היררכית אסייתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya