הערכה מעצבת של WIKI's ככלי לימודי במהלך קורס פנים אל פנים

Bowman, Scott Wm." A Formative Evaluation of WIKI's as a Learning Tool in a Face to Face Juvenile Justice Course," Educational Technology Research and Development, v61 n1 p3-24 Feb 2013


ספרות מקצועית עכשווית מצביעה על ערך חינוכי הולך וגדל של אינטגרצית טכנולוגיות בלימוד קורסים באוניברסיטה. צורה אחת של טכנולוגיה המחזקת שיתוף פעולה בהוראה מקוונת היא ה-WIKI שזה למעשה יישום מקוון המאפשר למשתתפים לשתף פעולה ולנהל תכנים באתר.

מאמר זה מתאר הערכת תכנון ועיצוב של פרויקט WIKI במשך סמסטר אשר הובל במשך שלושה קורסים פרונטליים העוסקים בחוקים ותקנות הנוגעים לקטינים. עם סיום הקורסים, 61 סטודנטים, השלימו הערכות כתובות, פתוחות קצה על הפרוייקט
שהתמקדו בנקודות הבאות:

(א) המרכיבים המחזקים של הפרוייקט,

(ב) הכרת וידיעת מערכת החוקים והתקנות הנוגעים לקטינים שנרכשו דרך הפרוייקט

(ג) הצעות לשיפור האפקטיביות הכוללת של הפרוייקט.

שיטת ניתוח סטטיסטית NVIVO8 שימשה לקידוד ואנליזה של התשובות שלהם.

התוצאות מצביעות על כך שפרוייקט WIKI-מערכת חוקים ותקנות הנוגעים לקטינים, הראה והציג הבנה והמחשה בחיי היום יום, במערכת המקוונת, של המערכת בפגישות פרונטליות, ובחינה מעמיקה יותר של מערכת המשפט לקטינים בהשוואה לפדגוגיה המבוססת על ספר והרצאה, וערך מוסף בגישה השיתופית קונסטרוקטיביסטית.

הערכה מעצבת מצביעה על הצורך בשינויים מבניים וחינוכיים בפרוייקט בהתאם להערכות והתפיסות של הסטודנטים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya