הערכה מעצבת של התכנית "אמנות בקהילה" והשלכותיה על הסטודנטים המתנסים באימוני הוראה (שנה ב'),

שושי לשם (2008). הערכה מעצבת של התכנית "אמנות בקהילה" והשלכותיה על הסטודנטים המתנסים באימוני הוראה (שנה ב'), אורנים, מכללה אקדמית לחינוך.
 
מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת הפרויקט "אמנות בקהילה"על הסטודנטים המתנסים באימוני הוראה בארבעה מישורים" אמנותי, קהילתי, קבוצתי ואישי. המחקר נעשה במסגרת המכון לאמנות במכללת אורנים שבו הוכשרו סטודנטים בשנה ב' להנחות פרויקטים אמנותיים בקהילה. המושג "קהילה" מתייחס לקבוצות חוץ בית-ספריות ולקבוצות תלמידים מבתי ספר קהילתיים. כמו כן הופעלה התוכנית גם עם קבוצות מבוגרים גמלאים במתנ"ס שכונתי.
המחקר היה מחקר איכותני/קונסטרוקטיביסטי. האוכלוסייה כללה 8 סטודנטים. אחת החוקרות הייתה המדריכה הפדגוגית בקורס. כלי המחקר כלו: תצפיות, צילומי וידיאו, ראיונות, ניתוח יומנים רפלקטיביים ודוחות עבודה של הסטודנטים ושאלונים פתוחים רפלקטיביים לסטודנטים. ניתוח הנתונים היה איכותני.
מן הממצאים מסתמנת למידה משמעותית בקרב הסטודנטים במסגרת המטרות שהוצבו בארבעת המישורים: בממד האישי הודגשה הלמידה על העצמי ורכישת מיומנויות הוראה בעיקר בתהליך שלניסוי וטעייה ופחות בהדרכה יזומה. במישור הקבוצתי התמודדו הסטודנטים עם קונפליקטים בינאישיים לא מעטים שהקשו לא אחת על עבודתם עם הילדים והציבו בפניהם אתגרים רבים. במישר הקהילתי בלט בעיקר מפגש התרבויות והכרת השונה והאחר דרך הנרטיבים של הילדים ושל המבוגרים ובמישור האמנותי בלטה המוטיבציה להצטיין וליצור תוצר מוגמר ברמה גבוהה.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya