הערכה מעצבת: הערכה היא עבור למידה מכוונת עצמית

מאת: I. Clark

Clark I. "Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated Learning". Educational Psychology Review. June 2012;24(2):205-249. Available from: Education Full Text (H.W. Wilson), Ipswich, MA. Accessed June 12, 2012.


המאמר מתבסס על 199 מקורות לגבי הערכה, למידה והנעה כדי להציג פירוק מפורט של הערכים, התאוריות, והמטרות של הערכה מעצבת.

מאמר זה ידון במידה שבה משוב מעצב מגשים ומחזק את האסטרטגיות של למידה מכוונת עצמית בקרב התלמידים.


תאורטיקנים מסכימים שלמידה מכוונת עצמית מנבאת תוצאות אקדמיות משופרות והנעה משום שהתלמידים רוכשים מאפייני למידה אוטונומיים הניתנים להתאמה הדרושים לצורך מעורבות מוגברת בתהליך הלמידה ובביצוע המוצלח שבא לאחריו.

נמצא כי התאוריה של הערכה מעצבת היא תאוריה מאחדת של הוראה, המדריכה פרקטיקה ומשפרת את תהליך הלמידה על ידי פיתוח של אסטרטגיות למידה מכוונת עצמית בקרב הלומדים. בעידן הפוסט מודרני המאופיין בהתקדמות טכנולוגית ומדעית מהירה ובהתיישנות מהירה, יש דגש הולך וגובר על רכישה של אסטרטגיות למידה שאנשים עשויים להסתמך עליהן לכל אורך חייהם.

המחקר מוצא באופן עקבי שוויסות עצמי של מצבים קוגניטיביים ורגשיים תומך בדחף ללמידה במשך החיים על ידי: הגברת הנטייה ההנעתית ללמוד, העשרת היכולת להסקת מסקנות, ליטוש המיומנויות המטה-קוגניטיביות, ושיפור תוצאות הביצוע.

המטרות הספציפיות של המאמר הן לספק לאנשי המקצוע, למנהלים ולקובעי המדיניות:

(א) דו"ח לגבי הטריטוריה המושגית המתרחבת שהיא "התאוריה של הערכה מעצבת"

ו-(ב) האופן שבו המטרות של משוב מעצב פועלות כדי לחשוף תהליכי למידה בלתי מובנים, ובשל כך לחזק אסטרטגיות של למידה מכוונת עצמית התומכת בלמידה, משפרת את התוצאות ומממשת את הדחף ללמידה במהלך החיים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya