הערכה מבוססת סטנדרטים: מהות, תהליך ותרומה

מקור: אאוריקה, גיליון 21: תרבות הערכה בלימודי מדע וטכנולוגיה

במאמר זה מוצגת התנסות אישית של מורה ומדריכה בהטמעת מהלך של הערכה מבוססת סטנדרטים במדע ובטכנולוגיה בבית הספר היסודי.

בשלב הראשון של תהליכי היישום וההטמעה של תרבות הערכה מבוססת סטנדרטים שודרגו תוכניות הלימודים הבית-ספריות הקיימות לתכנית לימודים בית-ספרית מבוססת סטנדרטים המציגה את הרצף ההתפתחותי של הידע בתחום התוכן ואת המיומנויות אשר חובה לרכשן.

בשלב השני הושם דגש על פיתוח תוכניות הוראה מבוססות סטנדרטים הכוללות התייחסות לתהליכי הוראה-למידה ולתהליכי ההערכה המתקיימים במהלך הוראת היחידה ובסיומה.

פיתוח מבחן מבוסס סטנדרטים – בהמשך לתכנון תכנית ההוראה ולקביעת צמתי ההערכה פותחו מבחן ומחוון המאפשרים לבדוק באיזו מידה הלומדים מפגינים שליטה בציוני הדרך בעקבות תהליכי הוראה-למידה בתחום התוכן שנלמד: מדעי כדור הארץ והיקום. בעזרת המבחן אותרו קשיים בהבנת מושגים ובביצוע מיומנויות חשיבה שנלמדו במהלך היחידה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya