הערכה לפני מעשה כמנוף ללמידה משמעותית

מקור: אאוריקה 21,

לתהליכי הערכה בביה"ס המתבצעים לפני תהליך הוראה-למידה יש חשיבות רבה בתכנון תכנית הוראה-למידה (Proactive Evaluation). הנחת יסוד זו נשענת על הגישה הקונסטרוקטיביסיטית שעל פיה ילדים אינם מגיעים לבית הספר "טבולה רסה" הם מצוידים ברעיונות ובתפיסות שנוצרו אצלם במהלך התנסויותיהם ובעקבות למידה קודמת במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות כדי לאתר את הידע והתפיסות הקודמות של התלמידים בנושאי הלימוד המתוכננים ולהביא לידי שינוי תפיסתי, דרוש מערך תכנוני הכולל אסטרטגיה לאיתור התפיסות הקודמות ולתכנון והתערבות חינוכית מתאימה. במאמר מציגה המחברת ממצאים של הערכה שבוצעה באמצעות מחקר פעולה שהועבר בכיתה ד'. מחקר פעולה זה בוצע במסגרת ההכשרה במסלולי יסודי (התמחות מדעים) במכללת סמינר הקיבוצים. על בסיס ממצאי מחקר זה מוצעת גם תכנית התערבות לשינוי תפיסתי אצל התלמידים.

מטרת המחקר הייתה לזהות את התפיסות החלופיות הרווחות ביחס למבנה כדור הארץ, ולהוביל את הילדים לשינוי תפיסתי מתפיסתם החלופית עד לתפיסה המדעית המקובלת. תכנית התערבות זו בוצעה בשיעורי המדע והטכנולוגיה בכיתה והתבססה על תכנית הלימודים ללימודי מדע וטכנולוגיה בביה"ס היסודי (תשנ"ט) ועל המסמך "סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לביה"ס הספר היסודי (2004)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya