הערכה בחינוך הקדם-יסודי: מחקר אמפירי של חמישה הקשרים בית-ספריים

DeLuca, Christopher; Hughes, Scott. "Assessment in Early Primary Education: An Empirical Study of Five School Contexts", Journal of Research in Childhood Education, Oct-Dec2014, Vol. 28 Issue 4, p441-460. 

המטרה של מחקר זה הייתה לבחון גישות של מורים להערכה בחינוך קדם-יסודי במסגרת חמישה הקשרים בית-ספריים שונים: ציבורי, עצמאי, בשיטת פרובל (Froebel), בשיטת וואלדורף, ובשיטת מונטסורי.

הנתונים נאספו מ-12 מורים המלמדים ילדים בגילאי גן עד כיתה ב' באמצעות ראיונות עומק, שלאחריהם נערכו תצפיות אתנוגרפיות בשמונה כיתות.

הנתונים נותחו כדי לזהות גישות ליבה להערכה על פני ההקשרים הקשורים לנושאים הבאים:

(1) תפיסות שונות של הערכה,

(2) מחויבויות להערכה מכוונת תלמיד,

(3) הכרת הילדים באמצעות פרקטיקה של תצפית,

(4) הערכה של סטנדרטים אקדמיים.

תמיכה בנושאי הערכה אלה הייתה המחויבות היסודית של המחנכים הקדם-יסודיים להוראה ולהערכת הילד השלם.

המאמר מסתכם בהצעות למחקר עתידי שיחקור את צומת הדרכים בין הוראה לבין הערכה בהקשרים פדגוגיים המבוססים על משחק, גישות חינוכיות חלופיות ומערכות של אחריותיות רבה, במטרה לתמוך במורים בגישור סדרי העדיפויות ההתפתחותיים והאקדמיים בכיתות של חינוך קדם-יסודי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מבקשת לקבל את המאמר המלא

  פורסמה ב 25/02/2015 ע״י דורון לדרר

  גם אני מבקשת לקבל את המאמר המלא

  פורסמה ב 26/02/2015 ע״י טליה וינברגר
  מה דעתך?
yyya