הערך התרפויטי של כתיבת בלוג יומן מקוון על-ידי מתבגרים הסובלים מקשיים חברתיים

הערך התרפויטי של כתיבת בלוג יומן מקוון על-ידי מתבגרים
הסובלים מקשיים חברתיים
ד"ר מירן בוניאל-נסים ופרופסור עזי ברק
החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה
מהספרות המחקרית עולה כי הכתיבה הינה אמצעי בעל ערך תרפויטי להקלה על מצוקות ורגשות קשים.
 נמצא גם כי לכתיבה משמעות רבה בגיל ההתבגרות בשל האתגרים ההתפתחותיים מולם ניצב המתבגר. כיום, מלבד הכתיבה היומנית הנשמרת לעיני הכותב בלבד,קיימת האפשרות לכתיבת יומן מקוון בצורת בלוג המתפרסם באינטרנט. כלי חדיש זה, העומד לצד היומן המסורתי, פורץ את גבולות המגירה, מוצג בפני קוראים זרים, ופותח ערוץ תקשורתי אינטראקטיבי בנושאים אינטימיים ביותר.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם ניהול בלוג בנושא קשיים חברתיים של מתבגרים כגון:אי-שייכות, בדידות,קושי ליזום מפגש חברתי,חוסר בטחון ביחסים בין-אישיים, מקילה על הקושי הרגשי-חברתי של הכותבים,מגבירה את ההתנהגויות החברתיות שלהם,ומעלה את הדימוי-העצמי שלהם,בהשוואה לכותבי יומן אישי במחשב בנושא אותם קשיים חברתיים, ומנבדקי קבוצת ביקורת.
במחקר המבוסס על ניסוי בשדה, נכללו שלוש קבוצות )כ-30 נבדקים בכל אחת (של מתבגרים שסבלו מקשיים רגשיים-חברתיים :כאלו שניהלו בלוגים העוסקים במצבם הרגשי-חברתי,כאלו שניהלו יומן אישי במחשב בנושא הקושי הרגשי-חברתי שלהם,וכאלו שהיו בקבוצת ביקורת ללא התערבות. הנבדקים נמדדו לפני ואחרי ההתערבות, שנמשכה עשרה שבועות, במספר מדדים הרלוונטיים להערכת הקושי הרגשי-חברתי שלהם.
הממצאים הראו כי אמנם הכותבים בבלוג השתפרו בשלושת המדדים קושי רגשי-חברתי ,התנהגות חברתית ודימוי-עצמי  לעומת נבדקי שתי הקבוצות האחרות.  נראה כי לגורם הפומביות שבבלוג ישנה השפעה חיובית על הכותב מתוקף הידיעה כי רשימותיו מתפרסמות ברבים ובהקשר לאינטראקציה עם קוראים מגיבים.
ממצאים אלו מספקים בסיס ליצירת כלי ייעוצי חשוב לעבודת היועץ בבית-הספר.
 מקור וקרדיט :
 
ד"ר מירן בוניאל-נסים  meyranbn@gmail.com
בוניאל-נסים, מ., וברק, ע. (2008). הבלוג: כלי חדשני לשימוש היועץ והמטפל. היועץ החינוכי, ט"ו, 123-143.(למאמר המלא)
 
עבודת הדוקטורט
בוניאל-נסים, מ. (2010). הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג על-ידי מתבגרים הסובלים מקשיים רגשיים-חברתיים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. הפקולטה לחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה. 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya