העמדה של מורי בתי ספר יסודיים כלפי ילדים עם לקויות למידה

Shari, Moothedath; Vranda, Mysore Narasimha. Attitude of Primary School Teachers towards Children with Learning Disabilities. Journal of Indian Association for Child & Adolescent Mental Health. Oct2016, Vol. 12 Issue 4, p323-335.

רקע

כאשר הצרכים המיוחדים של ילדים בעלי לקויות למידה אינם נענים, הדבר יכול להוביל לפיגור בלימודים ולבעיות פסיכו-סוציאליות קשורות. לכן, זיהוי מוקדם מצד המורים הוא חיוני. חשוב, אם כן, להעריך את העמדות של מורים כלפי ילדים בעלי לקויות למידה.

שיטת המחקר 

המטרה של המחקר הנוכחי היא להעריך את העמדה של מורי בתי ספר יסודיים כלפי ילדים בעלי לקויות למידה באמצעות סולם "עמדות מורים לגבי לקויות למידה" (Teachers' Attitude about Learning Disabilities sclae). במחקר השתתפו 200 מורי בתי ספר יסודיים מ-16 בתי ספר בדרום בנגלור (Bangalore).

תוצאות

למורים הייתה עמדה פחות אוהדת כלפי שילוב של ילדים בעלי לקויות למידה בבתי ספר רגילים. למורות הייתה עמדה אוהדת יותר כלפי עזרה לילדים בעלי לקויות למידה בציון הכולל של סולם "עמדות מורים לגבי לקויות למידה" בהשוואה לעמיתיהן הגברים.

מלבד זאת, למורי בתי ספר אשר לא קיבלו סיוע ולמורים בעלי השכלה גבוהה יותר הייתה עמדה חיובית באופן מובהק מבחינה סטטיסטית (p< 0.05) בכל התחומים בסולם "עמדות מורים לגבי לקויות למידה" בהשוואה לקטגוריות אחרות.

מסקנות

ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בהבאת מודעות לשינוי העמדה כלפי חינוך משלב ולשילוב ילדים בעלי לקויות למידה בחינוך הכללי.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

חינוך מכיל בגיל הרך: מנבאים של עמדות של מתכשרים להוראה בגיל הרך באוסטרליה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר העמדות של מורים כלפי חינוך מיוחד

    פורסמה ב 26/05/2017 ע״י ענות אבו אלהיגא
    מה דעתך?
yyya