העלילה מתהדקת: תמיכה בפרחי הוראה בשימוש אותנטי של למידה שיתופית דרך הגישה הלימודית Storypath

Laurie Stevahn & Margit E. McGuire The plot thickens: supporting pre-service teachers in authentic use of cooperative learning through the Storypath instructional approach, Journal of Education for Teaching, VOL. 43, NO. 3, p. 316-327(2017).

המאמר מתאר כיצד Storypath, גישה נרטיבית לארגון תכנית הלימודים, מסייעת למורים מתחילים ביישום באופן מיומן של למידה שיתופית ושילובה המשמעותי עם יישומים נבחרים אחרים.

הוא מתחיל בתיאור התפקיד המרכזי של למידה שיתופית בתכנית לתואר שני בהוראה (Master in Teaching) באוניברסיטת סיאטל (Seattle University), יחד עם האלמנטים הבסיסיים לעבודה שיתופית. המאמר ממשיך בהסבר כיצד גישת ה- Storypath מתקינה פיגומים ליכולת של פרחי ההוראה לסייע בהצלחה ללמידה השיתופית, ואז מספק דוגמא ספציפית שהתמקדה בקיימות הסביבתית. הדוגמא מתארת כיצד ה-  Storypath יוצרת באופן טבעי תלות הדדית חיובית בקרב המשתתפים, ולכן מטפחת התנסויות שיתופיות מוצלחות חזקות ביצירת הסיפור. המאמר מסתכם ברפלקציות לגבי ההשפעה של בוגרי תכנית תואר שני בהוראה.

המאמר נבחר מתוך לקט המאמרים של מרכז המידע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya