העלות של 'עשיית המאמץ הנוסף': הקשר בין אזרחות ארגונית של מורים, גורמי לחץ בתפקיד, ומתח עם ההשפעה המקלה של אוטונומיה בתפקיד

Anit, S. (2016). The cost of going the extra mile: The relationship between teachers’ organizational citizenship behavior, role stressors, and strain with the buffering effect of job autonomy, Teachers and Teaching, 22(4), 426-447.

אזרחות ארגונית (Organizational citizenship behavior) מוגדרת כעשייה התומכת בסביבה החברתית והפסיכולוגית שבה מבוצעת משימה. האזרחות הארגונית של מורים יכולה להיות מופנית כלפי אנשים מסוימים ו/או כלפי הארגון. למרות השפעתן המועילה על בית הספר, התנהגויות אלה יכולות לגרור עלויות אישיות עבור המורה.

המחקר הנוכחי טוען שאזרחות ארגונית תורמת למתח של מורים באמצעות ההשפעה המתווכת של עומס בתפקיד, עמימות התפקיד וקונפליקטים בתפקיד, בעוד שאוטונומיה בתפקיד מקלה עליו. ניתוח המשוואות המבניות הנובע ממדגם של 483 מורים ישראלים ומנהליהם מאשר את ההיפותזות העיקריות לגבי אזרחות ארגונית כלפי הארגון.

עומס בתפקיד ועמימות התפקיד תיווכו במלואם את הקשר בין אזרחות ארגונית כלפי הארגון לבין מתח של מורים; הקשר בין אזרחות ארגונית כלפי הארגון לבין גורמים מלחיצים בתפקיד היה משמעותי עבור מורים בעלי אוטונומיה נמוכה בתפקיד, אך לא היה משמעותי עבור מורים בעלי אוטונומיה גבוהה בתפקיד. מחקר זה הינו ראשיתה של בדיקת התוצאות החיוביות והשליליות של אזרחות ארגונית עבור מורים ובתי ספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מנהיגות בית-ספרית בזמנים סוערים והערך של יכולת שלילית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya