העיסוק בקריאה ובכתיבה במוסד להכשרת מורים – נייר דיון

מקור: מכללת לוינסקי להוראה, צוות לשון, קריאה -כתיבה

ראו ניר מלא בקובץ מצורף מימין

קריאה איננה יכולה להיות מנותקת מהרכיבים האחרים של השפה. נחזור ונדגיש את עמדתנו:  אי-אפשר לדבר היום רק על "קריאה", שכן זו איננה מנותקת מן "הכתיבה" ומן "הדיבור", המתרחשים בו-זמנית גם במהלך הלמידה של הסטודנט וגם במהלך ההוראה שלו, בזמן ההכשרה ולאחריה, כאשר יהיה מורה בפועל. אי לכך, אנו עוסקים היום בו-זמנית בהוראת כל רכיבי השפה, גם בהתייחס לסטודנט-הלומד וגם בהתייחס לדרכי ההוראה שלו בכל מסגרות הלימוד: בכיתות רגילות ובכיתות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

טענתנו המרכזית היא שהעיסוק בקריאה ובכתיבה הוא עניינו של כל סטודנט בהכשרת מורים. פירושו שהעיסוק בהם איננו מתמקד רק בהוראת ראשית הקריאה והכתיבה, אלא בכל תחום בחייו האקדמיים של הלומד. עיסוק זה מהווה הכנה גם כאורח חיים לחיים המקצועיים אצל המורה העתידי, בכל מקצוע שילמד במערכת החינוך. משתמע מכך, לתפיסתנו, שהעיסוק בקריאה ובכתיבה בתחום הכשרת המורים איננו רק לצורך לימוד דרכים להוראת קריאה וכתיבה,  אלא גם לצורך הטיפוח השפתי (לשוני) של הסטודנט להוראה כחלק מפיתוחו כמקצוען. לבסוף נטען שאי-אפשר להפריד את רכיבי השפה, אלא יש לדון ביחסי הגומלין ביניהם כל הזמן, באופן חוצה-קוריקולום.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya