הסטנדרטים הממשלתיים בחינוך בעולם האמיתי

Hess, F. M., & McShane, M. Q. (2013). Common Core in the real world. Phi Delta Kappan, 95(3), 61-66.


הסטנדרטים הממשלתיים בחינוך (Common Core Standards) הם במוקד הרפורמה החינוכית בארה"ב מאז שנת 2011 ויש מחלוקת רבה שם לגבי יעילותם ותרומתם הפדגוגית .

המאמר מציג בחינה והערכה של הסטנדרטים הממשלתיים בחינוך בארה"ב כפי שהם מיושמים לאורכה ולרוחבה של האומה בנוגע לשנת 2013.

המידע שניתן מציין את היצירה של סטנדרטיים ממשלתיים כדי לפנות לבעיות שעלו ממדיניות החינוך של חוק "שום ילד לא נשאר מאחור" (No Child Left Behind) שנחקק בשנות ה-2000.

הנושאים שנבחנו כוללים את האפקטיביות של המבחנים המתוקננים החדשים, את ההתאמה של תכניות ההתפתחות המקצועית של המורים למדיניות החדשה, ואת התנגדות למהירות היישום.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya