הסבר באמצעות אנלוגיות של נושאים מדעיים אצל ילדים צעירים

מאת: J Haglund
Haglund, J., Jeppsson, F., & Andersson, J. (2012).Young children's analogical reasoning in science domains. Science Education, 96(4), 725-756.


במחקר זה שבו נחקרה היכולת של תלמידים להציג אנלוגיות להסבר וליצור לעצמם אנלוגיות לשתי תופעות טבע בלתי הפיכות, ערבוב ומעבר חום, השתתפו 25 ילדים מכיתה א' בגיל 7-8.

החוקרים מצאו שתלמידים שתרמו באופן פעיל לדיונים שנערכו בכיתה, הצליחו באופן עקבי ליצור השוואות אנלוגיות בין אובייקטים ידועים, שניתנו על ידי חוקר וחלק מהילדים יכלו להציג אנלוגיות שלהם לתופעות טבע מופשטות שאיתן הם באו במגע.

השימוש בכל הכיתה וקבוצות עבודה במסגרות קטנות, הביאו לחלוקת ההתנסות המעבדתית של התופעה ורישומי הילדים כסוגים שונים של סימנים, נמצאו כיכולות להיות לעזר להסבר אנלוגיות על ידי ילדים. כיישום להוראת המדעים, אנלוגיות עצמיות, הנוצרות אצל הילדים, יכולות להיות מוצבות קדימה, ככלי לימוד פוטנציאלי , בתוך גישה מובנית לחינוך.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?