הסברת תפקיד תכנית הלימודים בקבלת החלטות על ידי מורים

Baustien Siuty, M., Leko, M. M., Knackstedt, K. M. (2018) Unraveling the role of curriculum in teacher decision making, Teacher Education and Special Education, 41 (1), 39-57. DOI: 10.1177/0888406416683230

מדי יום נדרשים מורים לקבל החלטות רבות הנוגעות לאופן ההוראה, אך מעט מאוד נכתב אודות הגורמים המשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות. מאמר זה בוחן את השפעותיה של תכנית לימודים על תהליך קבלת ההחלטות של מורים בחטיבת ביניים, במסגרת חינוך מיוחד. מן המחקר עלה שהשימוש בתכנית לימודים מובנית סייע רבות למורים לקבל החלטות ובכך הקל על עבודתם.

המחקר נערך בהשתתפות 11 מורים המלמדים אוריינות לתלמידים מתקשים. באמצעות ראיונות ותצפיות, בחנו החוקרות כיצד קיבלו מורים החלטות אודות דרכי הוראת קריאה בהתבסס על תכנית לימודים קבועה מראש. ממצאי המחקר מצביעים על כך שזמינותה של תכנית לימודים קבועה מראש מקלה על המורים בעת קבלת החלטות בנוגע להוראה אישית ומגדילה את תחושת המסוגלות העצמית של מורים אלו. זאת משום שהמורים הקדישו פחות זמן על קבלות החלטות אודות מה עליהם ללמד או היכן להשיג חומרים ולפיכך היה בידיהם זמן רב יותר לקבלת החלטות בנוגע לאופן הנגשת החומר לתלמידים כך שיותאם אליהם אישית. כתוצאה, גם תחושת מסוגלותם האישית של המורים גדלה.

לתקציר המאמר באנגלית

לקריאה נוספת:

דרישות-קדם ליכולת של מורים ומנהלים לקבל החלטות מבוססות-נתונים בכיתה

עניין של החלטה : שילוב אסטרטגיות החשיבה -קבלת החלטות בלימודי מדע וטכנולוגיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya