הסבירות שמורים לעתיד יתנהגו בצורה לא מוסרית בסביבה הממשית והווירטואלית

מאת: Omur Akdemir

Akdemir, Ömür; Vural, Ömer F.; Çolakoglu, Özgür M. "Prospective Teachers' Likelihood of Performing Unethical Behaviors in the Real and Virtual Environments", Turkish Online Journal of Educational Technology, Apr2015, Vol. 14 Issue 2, p130-137.

אנשים מתנהגים שונה בסביבה וירטואלית מאשר בחיים הממשיים. המטרה העיקרית של מחקר זה היא לבחון את הסבירות שמורים לעתיד יתנהגו בצורה לא מוסרית בסביבה הממשית ובסביבה הווירטואלית.

מורים לעתיד ענו על סקר מקוון ותפיסותיהם נאספו עבור תרחישים שונים. הממצאים חשפו שמורים לעתיד צפויים יותר להתנהגות לא מוסרית בסביבה וירטואלית מאשר בחיים הממשיים.

התוצאות חשפו גם שגברים ואנשים שמשתמשים יותר באינטרנט ללא קשר למגדר שלהם צפויים להתנהג בצורה לא מוסרית בסביבה וירטואלית יותר מאשר נשים ואנשים שפחות משתמשים באינטרנט.

מחקר עתידי צריך לחקור את הכוחות המניעים להתנהגות לא מוסרית בסביבה וירטואלית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

כיצד מקבלים מורים החלטות על התנהגויות אתיות ולא-אתיות? לקראת פיתוח קוד למורים?

אלימות ובריונות ברשת: כיצד זה שונה מבריונות מסורתית בבית הספר, ומה כל מחנך צריך לדעת?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya