הנעת מתבגרים: התפיסות של מורים בבית הספר התיכון ופרקטיקות בכיתה

Patricia Hardre, David Sullivan. " Motivating adolescents : high school teachers ’ perceptions and classroom practices", Teacher Development (2009), Volume: 13, Issue: 1, Pages: 1-16.


מחקר זה חוקר את התפיסות של מורים בבית הספר התיכון לגבי צרכי ההנעה של התלמידים שלהם ולגבי האסטרטגיות שהם משתמשים כדי לפנות לצרכים אלה.

המשתתפים במחקר היו 96 מורים מחמשה עשר בתי ספר תיכוניים במדינה דרום מערבית בארה"ב. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שבחנו את התפיסות של המורים לגבי סביבה תומכת בכיתה, לגבי ההנעה הכללית של התלמידים, הסיבות לחוסר ההנעה של התלמידים, המסוגלות העצמית של המורים להנעת התלמידים, סגנון בינאישי ואסטרטגיות מניעות.

המסוגלות של המורים לאבחון והתערבות לגבי ההנעה של התלמידים, והסגנונות המניעים הבינאישיים של המורים, חזו את השימוש שלהם באסטרטגיה.

תפיסות סיבתיות פנימיות וחיצוניות הסבירו חלקים חשובים מהשונות בתפיסות של המורים את ההנעה הכוללת של התלמידים.

האסטרטגיות, שבהן המורים השתמשו, חזו את התמיכה שסיפקה הסביבה בכיתה.

באופן מפתיע, התפיסות של המורים את הגורמים להנעה לא חזו את הסביבה ולא את בחירת האסטרטגיה.

במאמר נידונות ההשלכות לגבי המדיניות החינוכית והפרקטיקה בכיתה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya