הנחיית מורים לפיתוח יחידות לימוד מתוקשבות

הנחיית מורים לפיתוח יחידות לימוד מתוקשבות היא אחת הפעולות החשובות להקניית יכולות הבניית מידע ומידענות למורים בבתי הספר. פעילותו של המרכז האקדמי באור יהודה בכיוון זה היא פעילות מבורכת התורמת לסביבות הלמידה המגוונת של בתי הספר בארץ. כך לדוגמא, מדווחת המורה והסטודנטית דורית שאול הלומדת במרכז האקדמי באור יהודה על עבודת הצוות שלה לפיתוח יחידת הוראה מתוקשבת בנושא מנהיגות .

למאמרון בבלוג של דורית שאול
פיתוח יחידת הוראה בנושא מנהיגות

ליחידת הלימוד המתוקשבת בביה"ס

ראה גם :
תכנון והפקת יחידות לימוד מתוקשבות - עקרונות התכנון

הפעלת תלמידים בפעילות מתוקשבת סביב שיר/יצירה ספרותית 

פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת ע"י סטודנטים להוראה: אתרים לימודיים בנושאים שונים (מכללת אורנים) . 

חשיבות השימוש ביחידות לימוד מתוקשבות מסוג מוזיאונים וירטואליים באינטרנט כדרך הוראה אינטגרטיבית

יחידת לימוד מבוססת היפרטקסט להוראת המיצג, דרכי ניתוחו ופירושו: תהליכי לימוד והעברה

עד כמה מיטבי מסוגל להיות המורה המקוון המיטבי ?

עקרונות פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת ( למתקדמים ).


סילבוס הקורס פיתוח יחידת לימוד בסביבה מתוקשבת

סלנט, ע. יחידות לימוד אינטגרטיביות מתוקשבות (IU) - התחליף לספרי לימוד בעידן האינטרנט. ספירלה. 2003

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya