הנחייה פורמאלית ובלתי פורמאלית של מורים מתחילים

Laura M. Desimone; Eric D. Hochberg; Andrew C. Porter. " Formal and Informal Mentoring: Complementary, Compensatory, or Consistent" ? , Journal of Teacher Education, 2014 VOL. 65 NO. 2 ,pp.88-110


מחקר זה מנתח נתונים מסקר וראיון שנערכו עם 57 מורים למתמטיקה בשנת ההוראה הראשונה שלהם מ-11 מחוזות.

המחקר בוחן את ההבדלים במאפיינים של הנחייה פורמלית ובלתי פורמלית שיכולה ליידע לגבי שיפורים במדיניות ההנחיה.

הממצאים מציעים שמנחים פורמליים ובלתי פורמליים משרתים לעתים פונקציות דומות אבל לעתים קרובות מספקים תמיכה משלימה ומתגמלת.

בהתבסס על ממצאים אלה, המחברים מזהים מערך של המלצות מדיניות כיצד לשפר את התמיכות הניתנות למורים החדשים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
תיאוריות של חיזוק והעצמת המורה המתחיל בשנתו הראשונה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya