המתמחים בהוראה : שבעי רצון מסיוע החונך , פחות מהצגת ביה"ס על ידי המנהלמקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך

כ 80%- מהמורים המתמחים סבורים, כי הסיוע המוענק להם על ידי המורים החונכים הוא רב. זהו אחד ממצאי מחקר שערך ד"ר שרגא פישרמן, ממכללת אורות ישראל. מאמר המסכם את המחקר, מתפרסם בספר חדש של מכון מופ"ת ואגף התמחות וכניסה
להוראה במשה"ח בשם; " להיות מורה - בנתיב הכניסה להוראה".

בספר אסופת מאמרים ומחקרים, החושפים את ההתמודדות של המורים המתחילים עם בעיות ואתגרים שונים במהלך ההתמחות ובכניסה להוראה, מנקודת מבטם של המורים עצמם, החונכים ומנהלי בתיה"ס. מדובר בספר ראשון העוסק כולו בתוכנית ההתמחות בהוראה ובחניכה, שהונהגה במערכת החינוך לפני כעשור. לאחרונה הורחבה החניכה למורה החדש עד לשנתיים לאחר תום שנת ההתמחות.
במחקר השתתפו 58 מורות מתמחות . 38% מהן בחינוך היסודי ו 62%- בחינוך העל יסודי.
בחלק המחקר שעסק בעבודת החונכים, דיווחו כ 80%- מהמתמחות כי הן נפגשות עם המורה החונך לפחות פעם בשבוע. מרבית המורות ציינו, כי המורה החונך סייע להם במיוחד בתחום תכנון השיעורים. לאחר מכן דירגו המורות את הסיוע של החונך לגיבוש הזהות המקצועית, להשתלבות החברתית בביה"ס ולניהול הכיתה. מרבית המורות גם דיווחו על כך שהן משתפות את המורים החונכים בקשיים שלהן בביה"ס, למשל בניהול הכיתה. תשובה זו מפתיעה לכאורה, מכיוון שלמורה החונך תפקיד מרכזי נוסף מלבד הליווי והתמיכה במתמחה - להעריך את עבודת המתמחה ולהעניק לה ציון. מסיבה זו היה חשש שהמורים המתמחים יעדיפו להסתיר מהחונך את קשייהם. חשש זה, כאמור, התבדה. מסתבר שלמרות שמורים מתחילים מודעים לכך שהחונכים משמשים גם כמעריכים לעבודתם, הסיוע שהם מקבלים מהם דומיננטי יותר בעיניהם מאשר החשש מההערכה מה חשוב למתמחה לדעת על ביה"ס?

 החלק השני של המחקר עסק במפגש הראשוני בין המורה המתמחה ומנהל ביה"ס, שבמהלכו מציג המנהל בפניו את ביה"ס. בחלק זה השתתפו המורות המתמחות ו 57- מנהלים שבבתיה"ס שלהם התבצעה ההתמחות. המורות והמנהלים ענו לשאלונים העוסקים
באופן שבו הוצג ביה"ס במפגש.
המורות התבקשו בשאלונים להעניק ציון לרמה שבה הציגו המנהלים בפניהן מידע בתחומים שונים בביה"ס, ולשכיחות של הצגת המידע בתחומים אלו. התחומים השונים דורגו במחקר גישוש שקדם למחקר, ככאלה שחשוב לקבל עליהם מידע. במחקר זה השתתפו 14 מורות מתמחות. התחומים הם: המרחב הפיזי של ביה"ס; בעלי התפקידים בביה"ס; נורמות בית ספריות כלליות; נורמות בית ספריות הקשורות להתנהגות התלמידים; הנורמה הבית ספריות לגבי שיתוף המנהל בקשיים; עמדות פילוסופיות חינוכיות; זכויות פרופסיונאליות.

ציון "בינוני פלוס" למנהל

הציון הכללי שהעניקו המורות לרמה שבה הוצג ביה"ס בפניהן על ידי המנהל היה גבוה מעט מבינוני. הציון הנמוך ביותר הוענק להצגת נושא הזכויות הפרופסיונאליות של המורים בביה"ס. התחום שבו העניקו המורות את הציון הגבוה ביותר למנהל היה בהצגת הנורמות הבית ספריות הקשורות להתנהגות התלמידים. במאמר מצוין, כי הנושא שהוצג על ידי רוב המנהלים באינטנסיביות הרבה ביותר בפני המתמחות היה הטיפול בענייני משמעת. נושא זה נראה כחשוב במיוחד להצגה, מכיוון שהוא מהווה חלק מרכזי בניהול הכיתה ונמצא כמנבא שחיקה של מורים במחקרים רבים. במחקרים גם נמצא, כי ניהול הכיתה עומד בראש סולם הדאגות של המורה המתחיל. מסיבה זו אכן חשוב לפרט בפני מורים חדשים את הנורמות הבית ספריות לטיפול בנושא זה.
הנושא שחלק ניכר מהמנהלים לא הציגו בפני המורות המתחילות, למרות שדורג כחשוב על ידן, היה הזכויות הפרופסיונאליות, בעיקר בנוגע למערכת השעות, שעות חלון וכדומה.
הציונים שהעניקו המנהלים לעצמם היו במרבית התחומים גבוהים מעט מהציונים שהעניקו להם המתמחות.

להכין למורים המתחילים חוברת מידע מפורטת

במאמר מצוין, כי ממצאי המחקר מצביעים על כך שמרבית המנהלים מודעים לחשיבות שבהצגת הממדים השונים של ביה"ס בפני המורים החדשים. עם זאת מביע מחבר המאמר אכזבה מסוימת מהרמה של הצגת ביה"ס על ידי המנהלים. לדבריו, הציפייה הייתה שהמנהלים יציגו את ביה"ס ברמה גבוהה יותר, לנוכח העובדה שפעולה זו היא הקשר המשמעותי הראשון של המורות החדשות עם ביה"ס.
במאמר מומלץ שהמנהלים יעבירו את המטלה הזו לאחד מאנשי הצוות בביה"ס. כמו כן מומלץ להכין חוברת מידע הכוללת; תיאור פיזי של ביה"ס,


מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    היכן אני יכולה לקרוא את הראיונות המלאים?

    פורסמה ב 24/07/2011 ע״י הרוש רחלה
    מה דעתך?
yyya