המתכונת הקיימת של קורסים מתוקשבים באינטרנט אינה תורמת להקניית כישורי חשיבה ביקורתית

מקור וקרדיט :
Morgan, G. & Adams, J. (2009). Pedagogy First! Making Web-Technologies Work for Soft Skills Development in Leadership and Management Education. . Journal of Interactive Learning Research. 20 (2), pp. 129-155. Chesapeake, VA: AACE
המאמר שנכתב ע"י מרצים וחוקרים מביה"ס לניהול באוניברסיטת יורק בקנדה מביע ספק אם המתכונת הקיימת של קורסים מקוונים אכן תורמים לפיתוח חשיבה ביקורתית בקורסים לניהול המתקיימים באינטרנט. המתכונת הקיימת של העברת קורס מקוון באמצעות תכנים דיגיטאליים , פורומים , הורדת קבצים ומפגשים וירטואליים תורמת בוודאי לכישורים טכנולוגיים של דיוק , אחריות, ושליטה במידע , אך המתכונת הפדגוגית שלהם היא לעתים לרועץ להקניית כישורי חשיבה וביקורת לסטודנטים הלומדים באופן מקוון . הדרישות הקיימות של הקורסים המתוקשבים מתנגשות עם הצורך הפדגוגי ליצור סיעור מוחין בקרב סטודנטים ומנהלים המתכשרים בקורסים מקוונים. הפער בין הטכנולוגיה לבין הפדגוגיה באינטרנט יש בו כדי ליצור אכזבה אצל הלומדים. למרות שהמרצים סבורים בטעות כי הקורס הוא שיטתי, עשיר ומאורגן , הרי נדרשת גישה פדגוגית אחרת להקניית כישורי חשיבה וחשיבה ביקורתית בקורסים מתוקשבים באינטרנט .
מה דעתך?

    הלינק מוליך לתקציר מקוצר בהחלט.אם כבר אז תפרסמו את המאמר עצמו. התקציר שלכם מתרגם את התקציר הקיים.

    פורסמה ב 12/03/2009 ע״י בא

    המאמר המלא התפרסם רק בדפוס ואין לו גרסה דיגיטלית כלשהי. גם לא באינטרנט וגם לא במאגרי מידע . לכן, פרסמנו בשלב ראשון תקציר . במקביל אנו מנסים להשיגו במלואועמי סלנט בשם צוות המערכת

    פורסמה ב 12/03/2009 ע״י עמי סלנט
    מה דעתך?