המתווה להתפתחות מקצועית בשלב הכניסה למקצוע ההוראה

 המתווה להתפתחות מקצועית בשלב הכניסה למקצוע ההוראה
מאת : שרה זילברשטרום מנהלת גף התמחות בהוראה, משרד החינוך
מקור וקרדיט : ירחון מכון מופ"ת , יוני 2009 , גליון מס' 38

שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות ואת שנת העבודה הראשונה שלאחריה. לשלב זה השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד ההוראה הן מבחינת נכונותו להתמדה במקצוע והן מבחינת תפיסת תפקידו וגיבוש זהותו המקצועית. ליווי נכון ומסלול מובנה של התפתחות מקצועית מאפשרים כניסה טובה למערכת, ממעיטים את נשירתם של עובדי הוראה איכותיים, מעצבים זהות מקצועית ומבנים מחויבות למקצוע ההוראה על כל היבטיו. הסקירה מונה את הנחות יסוד להבניית פיתוח מקצועי בשלב הכניסה למקצוע ההוראה, את  עקרונות הפיתוח המקצועי בשלב הכניסה למקצוע,  היבטים מעשיים של הפיתוח המקצועי בשלב הכניסה למקצוע ההוראה , סדנת העמיתים והחונכות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya