המשגת גישה להסקה קלינית במקצוע ההוראה

Kriewaldt, Jeana and Turnidge, Dagmar (2013) "Conceptualising An Approach To Clinical Reasoning In The Education Profession," Australian Journal of Teacher Education: Vol. 38: Iss. 6, Article 7


הוראה כמקצוע התמחות קליני היא גישה חדשה בהכשרת מורים.

ההתמחות הקלינית אינה שינוי גורף בגישה, אלא שינוי בפרספקטיבה שיש לו את היכולת ליצור שינויים בחשיבה לגבי הוראה ולמידה.

המושג של הסקה קלינית המוצג במאמר זה מוצע כאלמנט מפתח בהכשרת מורים הדורש דגש גדול יותר.

גישה זו להסקה קלינית יכולה להכשיר מורים המסוגלים לבטא בצורה טובה יותר את ההסקה שלהם לגבי בחירות פדגוגיות המסתמכות הן על הוכחה המבוססת על מחקר והן על הוכחה המבוססת על ניסיון בית הספר.  כל זאת ,כדי לשפר את ההוראה שלהם וכדי לשפר את ההוראה של אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית
ראה גם:פיתוח עקרונות להכשרת מורים קלינית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?