המשגה של פרקטיקת משוב אפקטיבית דרך קהילת חקירה מקוונת

Shih-Hsien,Y. Conceptualizing effective feedback practice through an online community of inquiry, Computers & Education, 94,162-177.

מחקר זה יישם את המסגרת המושגית קהילת חקירה (Community of inquiry) ללמידת מורים על ידי תכנון וחקירה של פרקטיקה משתתפת מקוונת שבה 14 מועמדים להוראה היו מעורבים בהערכה והבנייה מחדש משותפת של המשוב הכתוב שלהם לגבי נוכחותם בהוראה, נוכחותם הקוגניטיבית ונוכחותם החברתית.

הנתונים כללו את יומני הפעולה של המועמדים להוראה בשלוש הנוכחויות, רשמי התצפית שלהם לגבי פרקטיקת המשוב של מורים עמיתים, המשוב שלהם לגבי גרסאות שונות של טקסטים של תלמידים, ותעתיקי פורומים של דיונים ושל חדרי צ'ט.

התוצאות הראו שבקהילת למידה מקוונת של מורים, נוכחות ההוראה חיזקה ותמכה את הנוכחות הקוגניטיבית והחברתית בקהילה הוירטואלית כאשר המועמדים להוראה למדו לשמש כמומחים לתחום התוכן. באמצעות שלוש הנוכחויות הללו, הם סיפקו משוב ברמת המיקרו וברמת המאקרו וצפו בפרקטיקות זה של רעהו בנוכחות ההוראה.

פרקטיקת ההשתתפות המקוונת איפשרה למועמדים להוראה להכיר בעיות בפרקטיקת המשוב ולפתח עקרונות של משוב כתוב אפקטיבי באמצעות מאמצים שיתופיים. במאמר נידונות גם השלכות מעשיות ותפקודיות שימושית של מערכת מקוונת עבור למידת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מה גורם לקהילת מעשה מקוונת לעבוד? מחקר לגבי התפיסות של סטודנטים סיניים להוראה את הלמידה המקצועית המקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya