המקצועיות של מורי המורים בפרקטיקה: תיאוריית המיקום ומסגרת עבודה פרשנית אישית

Vanassche, E., & Kelchtermans, G. (2004). Teacher educators' professionalism in practice: Positioning theory and personal interpretative framework. Teaching and Teacher Education, 44, 117–127.

תוך שילוב בין תיאוריית המיקום (positioning theory) עם מסגרת עבודה פרשנית אישית, המחברים בחנו את הקשר בין המיקום של מורי המורים לבין הפרקטיקות שלהם בהכשרת מורים.

הניתוח הפרשני של הנתונים האיכותניים משניים עשר מורי מורים פלמיים מנוסים חשף שלושה מיקומים של מורי המורים: מורי מורים של "מחנכים", מורי מורים של מורים רפלקטיביים ומורי מורים של מורים סובייקטיביים.

כל מיקום מהווה דפוס עקבי של אמונות נורמטיביות לגבי הכשרת מורים והוראה טובה, הקשרים המועדפים עם פרחי ההוראה והאסטרטגיות והשיטות בעלות הערך שצריך כדי לממש אמונות אלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

הבנת המשולש הנכשל: חונכים, מדריכים פדגוגיים ותיאורית המיקום (positioning theory)

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?