המקום הזה הוא בעיניי שמורת טבע שבאמת צריך לשמור עליה – דיוקן בית ספר "מפנה" בעיני חברי הצוות שלו

קפל-גרין, ע' ומירסקי, י' (2013). "המקום הזה הוא בעיניי שמורת טבע שבאמת צריך לשמור עליה" – דיוקן בית ספר "מפנה" בעיני חברי הצוות שלו. בתוך ב' אלפרט וש' שלסקי (עורכים), הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך (עמ' 140-108). תל-אביב: מכון מופ"ת.

במאמר זה ברצונן של כותבות המאמר להציע מבט בשגרת החולין של צוות בית הספר "מפנה" ולהאיר את החוויה של מורים ומטפלים במסגרת חינוכית-טיפולית לבני נוער נושרים.

תופעת נשירתם של בני נוער ממערכת הלימודים מוצגת בספרות בעולם ובארץ כתופעה מדאיגה שממדיה מתרחבים. בני הנוער מונשרים מבתי הספר לאחר תהליך מתמשך של כישלון, של ניכור ושל ניתוק הן של התלמידים והן של המערכת.

בשונה ממחקרים אחרים שהתמקדו בהיבטים של תופעת הנשירה ובדרכי הטיפול בבני נוער נושרים, ממצאי המחקר הנוכחי מספקים תמונה של תהליכי הטיפול ושל המסגרת המאפשרת אותם. תמונה זו הצטיירה מתוך התוודעות שיטתית לתיאור חוויותיהם של בני הנוער ושל הצוות במוסד הנחקר, ומתוך חוויותיה של החוקרת עצמה.

איסוף הנתונים במחקר זה נעשה באמצעות תצפית משתתפת של הכותבת הראשונה של מאמר זה בבית הספר המונה כ-50 תלמידים ו-18 חברי צוות. התצפית התפרסה על פני שלוש שנים. בכל שנה נכחה החוקרת בבית הספר פעמיים בשבוע למשך שש שעות בכל פעם. כמו כן התקיימו 18 ראיונות עומק עם בני נוער ועם חברי הצוות ב"מפנה".

המאמר בוחן את החוויה של חברי הצוות בעבודתם עם נוער נושר ומסרטט דיוקן המשקף את הייחודיות של בית הספר, את תחושת השייכות של אוכלוסייתו – תלמידים וחברי צוות – למסגרת, את המראות של בני הנוער, את כישוריהם של חברי הצוות ותפיסותיהם את התהליך החינוכי הטיפולי. הנושאים הללו השזורים זה בזה מצביעים על יכולתו של בית הספר להוות "סביבה מאפשרת" הן בעבור בני הנוער הנושרים והן בעבור הצוות המטפל בהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya