המעבר מפרח הוראה למורה מתחיל

מקור: מכון מופ"ת, רשות המחקר.

מטרת המחקר: לתאר ולנתח את מאפייני ההנחיה הפדגוגית ואת מערכת היחסים בין מנחים פדגוגיים לבין מורים מתחילים בוגרי אוניברסיטה ומורים מתחילים בוגרי מכללה, בפרוייקט ליווי בקליטה.

ממצאים

נמצאו שלושה דפוסי הנחייה: דפוס קבוצתי לבוגרי האוניברסיטה, דפוס יחידני ודפוס משולב לבוגרי מכללה. בשלושת הדפוסים נחשף גוף ידע "אותנטי" אחיד וכן מבנה היררכי של מרכיבי ההנחיה: טכניקות הוראה, פעילויות הדרכה ותהליכי העצמה.

נמצא דמיון בתפיסת התפקיד של המנחה הפדגוגי. סגנון ההנחיה הבלתי ישיר מביא את המשתתפים בליווי בקליטה ל"חשיבה משותפת" ולתהליך של רפלקציה אישית והתמודדות עצמית. רוב קשיי המורים המתחילים הם בתחום התקשרותי-אינסטרומנטלי. בוגרי המכללה בלטו בהשקפות חינוך רחבות ופרוגרסיביות על המורה כמחנך לערכים ולא רק כמלמד וכמשפר הישגים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya