המעבר מלמידה חדשנית בבית הספר היסודי ללמידה מסורתית בחטיבת הביניים

ד"ר הילית פינקלשטיין , ד"ר יוסף קליין,  ד"ר חנה שחר

המחקר בוצע במסגרת עבודת דוקטורט שהוגשה לאוניברסיטת בר-אילן בנושא: "תפיסת האקלים, חרדה, דימו עצמי והישגים לימודיים אצל תלמידים העובדים מלמידה חדשנית בבית הספר היסודי ללמידה מסורתית בחטיבת הביניים". המחקר נערך על ידי ד"ר הילית פינקלשטיין בהנחייתם של ד"ר יוסף קליין וד"ר חנה שחר.

מטרת המחקר הינה ליבון המשמעויות החינוכיות של ההפרדה בין בית הספר היסודי לחטיבת הביניים, כאשר במקביל למעבר המוסדי חל גם שינוי מלמידה חדשנית לא-פרונטאלית בבית הספר היסודי ללמידה מסורתית-פרונטאלית בחטיבת הביניים.

שיטת המחקר: נבחנו תפיסת האקלים, החרדה, הדימוי עצמי וההישגים הלימודיים בקרב 424 תלמידים מכיתה ו' עד כיתה ח', שעברו מ-13 בתי ספר יסודיים המתאפיינים בשיטות למידה שונות ל-6 חטיבות ביניים המתאפיינות בשימוש בשיטות למידה מסורתיות. שוער כי המעבר של התלמידים אשר חווים בביה"ס היסודי שיטות למידה חדשניות יהיה קשה יותר בתקופת השהות הראשונה בחט"ב, אך בתום תקופת ההסתגלות הכלים שרכשו בביה"ס היסודי יקנו להם יתרונות על חבריהם שלא רכשו אותם הכלים.

ממצאים: התלמידים שלמדו בשיטות חדשניות בביה"ס היסודי התאפיינו בתפיסת אקלים חברתי גבוהה יותר מהלומדים בשיטות המסורתיות בסיום כיתה ו' והמוטיבציה להישגים לימודיים הייתה גבוהה יותר בסיום כיתה ח'. בנוסף, נמצא כי הלומדים בשיטות החדשניות בבית הספר היסודי הגיעו להישגים נמוכים בשתי מחציות כיתה ז' בהשוואה לאלו שלמדו בשיטות מסורתיות ולא חוו שינוי בשיטת הלמידה. כמו כן, במחצית הראשונה של כיתה ז', ההשפעה השלילית הישירה של שינוי שיטות הלמידה על ההישגים הלימודיים תרמה להשפעה שלילית עקיפה על מכלול מדדי הדימוי העצמי, רמת החרדה ותפיסת האקלים, כאשר ההישגים הלימודיים משמשים כמשתנה מתווך בין הלמידה בשיטות חדשניות לבין משתנים אלו.

בהיבט התיאורטי, נמצא גורם משמעותי נוסף המשפיע על המעבר המורכב לחטיבת הביניים, והוא חוסר ההרמוניה בין שיטות הלמידה בבית הספר היסודי ובחטיבות. בהיבט היישומי, מומלץ להעלות את מודעות דרג הניהול, מחנכי ומורי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקשיים הנוצרים בעקבות שינוי דראסטי של שיטות הלמידה בעת המעבר לחטיבת הביניים. מומלץ כי בתי ספר יסודיים בהם נהוגות שיטות למידה חדשניות יכינו תכנית אשר תאזן בין היתרונות של שיטות הלמידה החדשניות, לנחיצות ההסתגלות לשיטות הפרונטאליות בחטיבות הביניים. מוצע לבדוק את המעבר מבית ספר יסודי שמונה-שנתי שבו הלמידה הינה חדשנית ללמידה פרונטלית בכיתה ט' בתיכון, זאת על מנת לבחון האם הקושי שזוהה בעת המעבר המלווה בשינוי שיטת למידה במחקר הנוכחי, נובע מהשילוב עם הגיל הצעיר והמורכב שבו מתרחש המעבר לחטיבת הביניים.

מקור וקרדיט : כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , חוברת תקצירים, המכללה האקדמית גורדון , 26 למאי 2013 .


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  שלוםאני לומדת במסלול ניהול לתואר שני וכותבת עבודה סמינריונית המתייחסת להבדלים בין מנהלים למנהלות, איך אוכל לקבל את המאמר?תודה מראש אורלי

  פורסמה ב 24/11/2017 ע״י אורלי צארום

  שלוםאני לומדת במסלול ניהול לתואר שני וכותבת עבודה סמינריונית המתייחסת להבדלים בין מנהלים למנהלות, איך אוכל לקבל את המאמר?תודה מראש אורלי

  פורסמה ב 24/11/2017 ע״י אורלי צארום

  הי אורלי, תשלחי לי מייל ואשלח לך את הקבצים של עבודת הדוקטורט hilit56@gmail.com

  פורסמה ב 24/11/2017 ע״י הילית פינקלשטיין
  מה דעתך?
yyya