המעבר מזהות המורה לזהות היועץ החינוכי: הרחבת הפרופסיה או סוציאליזציה מקצועית חדשה

ירחון מכון מופ"ת , יולי 2008 , גליון מס' 34  לינק להורדת הגיליון  
שנת הלימודים תשס"ח נפתחה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי תכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי, M.Ed המחזור הראשון כלל 30 סטודנטיות, שכולן עמדו בתנאי הקבלה המחמירים של התכנית. אחד מתנאי הקבלה הוא שלוש שנות ניסיון לפחות בהוראה. כלומר, אלה הן סטודנטיות לייעוץ חינוכי,שיש להן כבר זהות מקצועית כמורות ושהתפתחותן המקצועית כללה סוציאליזציה מוצלחת להוראה. עם כניסתן לתכנית המכשירה אותן להיות יועצות חינוכיות, הן אמורות לעבור שינוי או תוספת בזהותן המקצועית, ממורות ליועצות חינוכיות.
בשונה מהכשרת היועצים החינוכיים באוניברסיטאות, ההכשרה במכללה נועדה להיות מסלול להתפתחות מקצועית למורים בעלי אוריינטציה לתחום הייעוצי-טיפולי, מסלול שיכשירם לפעולכיועצים חינוכיים במערכת החינוך. המועמדים שנבחרו ללמוד בתכנית נמצאו על ידי ועדת הקבלה ככאלה שיש להם מסוגלות אישית לפתח כישורים בתחום הדאגה למיטביות   well being של התלמידים, וזאת מתוך התפיסה הרואה ביועצים החינוכיים כמי שעומדים בתווך בין התלמיד כפרט לבין המערכת.  בעבודתם נדרשים היועצים ליישם התערבויות חינוכיות תוך שמירה מרבית על מרכיבי אישיותם הייחודית של התלמידים ודאגה לצורכיהם. עמדה זו והפעולות הנגזרות ממנה מחייבות שינוי משמעותי בנקודת המבט שננקטה עד כה, זו של המורה בכיתתו, האחראי להוראת תחום דעת והרואה את קידום תלמידיו מתוך גבולות כיתתו.
בשנים שקדמו לפתיחת התכנית גיבש צוות המרצים במכללה האקדמית ע"ש קיי רציונל שעל פיו נבנתה התכנית. העיקרון המנחה רציונל זה, והבא לידי ביטוי בכל הקורסים בתכנית,  הוא כי היועץ החינוכי נדרש למלא תפקיד מרכזי כמוביל את המערכת הבית-ספרית לקידום יכולתו של הפרט לחוות סביבה המאפשרת ומצמיחה תהליכים של התפתחות אישית,  קוגניטיבית, חברתית ורגשית.  הגדרה זו של תפקיד היועץ החינוכי מחייבת פיתוח עמדת מנהיגות פורצת דרך ולא קונפורמית. הכשרת היועצים החינוכיים לעתיד מכוונת לסייע להם לפתח חשיבה מקצועית ביקורתית
ביחס להערכת צורכי הפרט וצורכי המערכת , וזאת באמצעות גיבוש כלים שונים מבוססי ידע פרופסיונאלי. הבניית הזהות המקצועית בייעוץ חינוכי דורשת מהסטודנטיות לפתח זהות כפולה, הן  והן של יועצת חינוכית של מורה כי הן ימשיכו גם להורות בבית הספר.  פיתוח זהות זו ידרוש תהליכים מורכבים, וביניהם גם מעורבות בתהליך של ביטול למידה (unlearning ) ומהצד האחר גם למידה חדשה ( Learning)  ) עליהן לבטל חלק מהלמידות הקודמות שלהן ביחס לפעולתן כמורות , פעולות שהיוו בסיס להבניית זהותן בהוראה,  בעת שהן ירצו לפעול כיועצות חינוכיות ולקדם למידות חדשות שיצמיחו אותן בתפקידן.  התכנית מעלה למודעות של צוות המרצים והסטודנטים את סוגיית המעבר מזהות מקצועית של מורה לזהות מקצועית של יועץ חינוכי.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    סטודנט לייעוץ חינוכי

    פורסמה ב 24/08/2011 ע״י נתן ביאדגלין
    מה דעתך?
yyya