המעבר מהוראה להנחיה ביישום תוכנית כישורי חיים

אתר שפ"י תיעד את עקרונות ההשתלמות "המעבר מהוראה להנחיה ביישום תוכנית כישורי חיים". הנחת היסוד של ההשתלמות הייתה כי תפקיד היועצים לסייע למחנכים ליצור דיאלוג קבוצתי מצמיח. יצירת דיאלוג כיתתי מסוג זה מחייב את המורה להשתמש בכלי הנחיה המקדמים הקשבה, ערבות הדדית קבוצתית, והעצמת הפרטים השייכים לקבוצה. כלים אלה שונים בחלקם מכלי ההוראה המקובלים והידועים למורים. מטרת מסמך זה לאגם את הידע, התובנות, התרגילים והסדנאות אשר ייושמו ופותחו ביומיים אלה. חומרים אלה יכולים לשמש כלי עבודה למדריכים, מורים וליועצים בבואם לעבוד על נושא ההנחיה. כל הכתוב במסמך זה מתבסס על תיעוד העבודה שנעשתה בקבוצות השונות.
  1. מושגים מתחום ההנחייה   
  2. ה"ריקוד" בין התוכן והתהליך הקבוצתי 
  3. "ארגז הכלים" - שאלות, תרגילים לעבודה על נושא ההנחייה 
  4. תובנות מרכזיות על המעבר מהוראה להנחיה 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya