המעבר להערכה אותנטית של פרחי הוראה בארה"ב – חקר מקרה

מקור:
 
BUILDING A UNIT ASSESSMENT SYSTEM: CREATING QUALITY EVALUATION OF CANDIDATE PERFORMANCE, Education, Vol. 126 (4);  pg. 640, 13 pgs.
 
המאמר מתאר מצד אחד את דרישות ההערכה לפרחי הוראה בארה"ב בהתבסס על סטנדרט מס' 2 להערכת יכולות הוראה שגובש ונקבע רשמית על ידי המועצה הארצית להסמכת מורים בארה"ב, (The National council for accreditation , NCATE ) מצד שני מתאר המאמר את ההיערכות של אוניברסיטה אמריקאית ליישום וההטמעה של סטנדרט מס' 2 להערכת מורים בתוכניות הכשרת המורים הנהוגות שם. המשמעות של הכנסת הסטנדרטים החדשים להערכת פרחי הוראה של NCATE היא חיזוק היסודות של הערכה אוטנטית של יכולות המורים המתחילים ופחות הערכה נורמטיבית שהייתה דומיננטית עד כה בהכשרת מורים בארה"ב. על מנת להתאים את ההערכה האוטנטית של יכולות המורים המתחילים היה צורך לשנות הדגשים פדגוגיים של הקורסים הקיימים בהכשרת מורים באוניברסיטה על מנת לשקף את דרישות ההערכה של ה-NCATE  ההולכות ותופסות יותר ויותר מקום במוסדות הכשרת מורים בארה"ב. כך לדוגמא, היה צורך לחזק בקורסים הקיימים להכשרת מורים יסודות של מיומנויות חשיבה גבוהה (Higher order thinking Skills), שילוב יישומי מחשב, יכולות תכנון הוראה ויכולות תכנון הוראה של יחידות הוראה מורכבות.
 
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya