המסלולים החלופיים להסמכת מורים בארה"ב מושכים מועמדים לא מתאימים להוראה

מקור: Alternative Routes Attracting Unlikely Candidates
מגזין edweek.org

ממצאי סקר של המרכז הלאומי להסמכה אלטרנטיבית של מורים בארה"ב מלמדים כי 47% מהפונים למסלולי ההכשרה האלטרנטיביים לא היו פונים להוראה מלכתחילה אלמלא נוצרו המסלולים הגמישים הללו. רבים מן המורים שהוסמכו במסגרות אלו טענו כי העובדה שיכלו ללמד מייד לאחר סיום ההכשרה תוך כדי השלמת הדרישות להסמכה היא גורם המשיכה העיקרי להצטרפותם לתכנית.

המרכז הלאומי להסמכה אלטרנטיבית של מורים הוקם בשנת 2003 במטרה לאסוף ולרכז מידע על כל מה שקורה בתחומי ההכשרה האלטרנטיבית בארה"ב. המרכז הוקם בסיוע משרד החינוך האמריקאי אשר מעניק לו מענק תקציבי שנתי של 2.3 מיליון דולר.

 נכון לשנת 2005 יש בארה"ב כ600 תוכניות הכשרה אלטרנטיביות להכשרת מורים. מרביתם מוצעות ע"י האוניברסיטאות, המכללות הקהילתיות (Community Colleges ), מחוזות החינוך ולעתים אפילו ע"י מחלקות חינוך של המדינות השונות. כל שנה מצטרפים כ-35,000 מורים חדשים שהוכשרו בתוכניות אלטרנטיביות לכוח ההוראה בארה"ב. נוכח המחסור הגדל במורים מן השורה הולכת ומתחזקת בארה"ב המגמה של הכשרה גמישה של מורים. לא מדובר עוד במגמה צדדית אלא במגמה הצוברת יותר ויותר נפח בתחומי הכשרת המורים בארה"ב. ההתרחבות  העיקרית החלה בשנת 2002 כתוצאה מהחקיקה הפדראלית החינוכית החדשה בארה"ב הנושאת את השם: No Child Left Behind Act . חקיקה זו מחייבת את כל מנהלי בתי הספר ברחבי ארה"ב לאייש במורים קבועים את כל הכיתות בביה"ס.

ממצאי הסקר מלמדים כי המסלולים האלטרנטיביים מושכים בארה"ב יותר גברים, יותר בני מיעוטים אתניים ויותר אנשים מבוגרים.

38% ממשתתפי תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות היו גברים לעומת שיעור של 25% גברים בכוח ההוראה הלאומי. מעל 70% מבוגרי תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות היו מעל גיל 30 לעומת שיעור ממוצע של 39% מורים חדשים בגילאים מבוגרים במסגרות ההוראה ברחבי ארה"ב.

הפרופיל של המורים שהוכשרו בתוכניות אלטרנטיביות יש בו כדי להעיד על תופעות בלתי צפויות ואולי בעייתיות מבחינה פדגוגית ומבחינת ההישגים. פרופסור אליין צ'ין (Elaine Chin ) חוקרת בכירה באוניברסיטה הטכנולוגית של קליפורניה, אוספת זה מכבר נתונים על 2900 סטודנטים להוראה הלומדים במסלולים אלטרנטיביים. פרופסור צ'ין מתמקדת במחקרה על הגורמים המניעים את הפונים לשורות ההכשרה האלטרנטיבית. ממצאים ראשונים מלמדים כי מרבית הפונים הושפעו משיקולים חברתיים ומוביליות חברתית, ביניהם רצון להגשמה עצמית ורצון לסייע לילדי מיעוטים. מרבית המצטרפים לשורות המועמדים להכשרה אלטרנטיבית נמנו על הקהילה האפרו-אמריקאיים והקהילה הלטינית בארה"ב. העובדה כי מרביתם הצטרפו לבתי ספר עירוניים  לא אטרקטיביים המתמודדים עם הוראת תלמידים חלשים יש בה כדי לעורר דאגה, טוענת פרופסור צ'ין בראיון שנערך עימה לאחרונה. מציאות זו של קליטת מורים חדשים בלתי מיומנים יש בה כדי להנציח פערים קיימים.

הסקר שנערך ע"י המרכז הלאומי להסמכה אלטרנטיבית של מורים בקרב 450 מסגרות להכשרה אלטרנטיבית מלמד על חסכים פדגוגיים נוספים. החיסרון העיקרי של מרבית התוכניות האלטרנטיביות הוא העדר הנחייה וליווי פדגוגי הולמים אשר לדעת כל המומחים הפדגוגיים חיוניים לטיפוח ומניעת נשירה של מורים חדשים. מתברר כי רק 7% מן המוכשרים במסלולים האלטרנטיביים זכו להנחיה רציפה של מורים מאמנים. ההנחיה והליווי שניתנו למשתתפים בתכנית היו מצומצמים למדי והתקיימו לסירוגין אחת לכמה שבועות.

רקע על המסלולים האלטרנטיביים להכשרת מורים בארה"ב:

מדינות רבות בארה"ב פיתחו תוכניות הסמכה אלטרנטיביות לחינוך הגיל הרך וחינוך מיוחד בכדי להתגבר על בעיה של מחסור בכוח אדם. רוב התוכניות מקצרות את תהליך ההסמכה הפתוח רק לבעלי תואר.

מחנכים רבים מביעים דאגה מאיכות ההוראה של התוכניות האלטרנטיבות בהשוואה להסמכה המסורתית ותוכניות הרישוי. הם מודאגים שדרך הקיצור הזו עלולה לערער את איכותה הכללית של הכשרת מורים. מצד שני, במדינות חקלאיות ישנו מחסור משמעותי במורים בחינוך הגיל הרך, המלווה גם במיעוט מוסדות חינוך לגיל זה. סיבות אלה כאמור היו הגורם המניע ליצירת תוכניות הכשרה אלטרנטיביות למורים חסרי תואר.

המחסור במורים בארה"ב

כשליש מכוח ההוראה האמריקאי מתקרב למועד הפרישה שלו (מרביתם מעל גיל 55), עובדה המצביעה על כך כי משבר המחסור במורים עשוי להגיע לשיאו בשנים הקרובות.

 הבעיה העיקרית כרגע היא מחסור במורים למדעים במיוחד בחטיבות הביניים והתיכוניים. יותר מ60% מבתי הספר בארה"ב מתקשים למצוא מועמדים הולמים להוראת המדעים והמתמטיקה. תוכניות הכשרה חדשניות שיזמו האוניברסיטאות ובתי הספר לחינוך לא הועילו באופן ממשי לפתור את בעיית המורים למדעים. נראה כי הסיבה לכך הוא הביקוש הגובר של מפעלי המו"פ ותעשיות ההי-טק למועמדים בעלי רקע טכנולוגי ומדעי.

 תחום נוסף החווה את המשבר הוא החינוך המיוחד בארה"ב: מאז שנת 1997 נותרו 50,000 משרות הוראות של החינוך המיוחד לא מאויישות ברחבי המדינה. במרבית המקרים אויישו משרות אלו ע"י ממלאי מקום או כוחות עזר בלתי מוסמכים. מועצת החינוך של וירג'יניה החלה השנה לגייס מורים לחינוך מיוחד גם ללא תואר ראשון בחינוך ולאחר תקופת הכשרה קצרה.

להערכת מומחים המחסור במורים בארה"ב ילך ויחריף בשנים הקרובות. יהיה צורך ב3.4 מיליון מורים בשנת 2012, אך בפועל מסוגלת המערכת לספק פחות מ-2 וחצי מיליון מורים. המשימה של מילוי שורות ההוראה הופכת להיות מאתגרת כיום יותר מתמיד. הנפגעים העיקריים הם בתי הספר במחוזות החינוך הפחות משגשגים ומחוזות החינוך התלויים בסיוע פדראלי.

תוכניות הכשרה אלטרנטיביות

כדי לענות על הבעיה החלו חלק מהמדינות לפתח מסלולי הכשרה אלטרנטיביים למורים וזאת כדי לנסות לפתור את "צוואר הבקבוק" שנוצר. חלק מן המדינות העביר חקיקה מהירה המאפשרת הכשרה להוראה במסלולים מקוצרים, חלקם בלמידה מרחוק ובחלקם באמצעות הכשרה מעשית בבתי הספר עצמם.

למידע נוסף על התוכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב, היקף, מתכונת ושיטה:

 http://www.teach-now.org/map/index.asp


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מעוניינת במשרת מורה בארה"ב

    פורסמה ב 22/10/2009 ע״י איילת הירש
    מה דעתך?
yyya